Skip to content

Uanset om du overvejer at blive vinavler/vinproducent eller allerede er vinavler/vinproducent, kan du som medlem af FDV finde inspiration og viden i FDV’s vidensdatabase. FDV har gennem mere end 20 år opbygget stor viden og erfaring om vinavl og vinproduktion i Danmark.

Vidensdatabasen består at 4 dele:

  • Faglig information på hjemmesiden om alt fra anlæggelse af en vingård til lovgivning.
    Den faglige information er opdelt i tre hovedområder, hhv. Vinavl af druer, Mjødbrygning og Fremstilling af frugtvin.
  • Vinavlerforum, hvor man kan dele sine erfaringer og spørgsmål med andre medlemmer. FDV har mange erfarne vinavlere/vinproducenter, som gerne deler sin viden med andre.
  • Vinpressen er FDV’s medlemsblad, som bl.a. andet rummer faglige artikler om vinavl og vinproduktion.
  • Referencer til relevant litteratur, dels gennem en litteraturliste, dels gennem referencer i artikler både på hjemmesiden og i Vinpressen.

Herudover afholder FDV kurser, seminarer og workshops.

Inspirationskilder findes også gennem erfaringsudveksling og det fællesskab, som findes i de mange erfa- og lokalgrupper over hele landet.

Vinavl af druer

Få information om alt fra anlæggelse af en vinmark til gæringsprocesser.

Mjødbrygning

Få information om brygning af mjød og om de forskellige mjødtyper.

Fremstilling af frugtvin

Få information om fremstilling af vin af danske frugter.

Litteraturliste

En samling af litteratur, som medlemmer i FDV har anbefalet.

Lovgrundlag

Regler for Dansk Vinskue, Bekendtgørelser, Alkoholbevilling, Relevante myndigheder.

Smag på vin

Se dufte og smag på en vin.


Bliv medlem af FDV

Er du allerede medlem af FDV