skip to Main Content

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder 4 til 6 møder årligt. Sædvanligvis deltager sekretæren, webmasteren og redaktøren i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens sammensætning kan ses under Foreningen, Kontakt.

Næste bestyrelsesmøde

Tid: November 2020
Sted: Online møde

Referater fra bestyrelsesmøder

For at få adgang til at læse referaterne skal du være medlem af FDV og logge ind.