Velkommen til Foreningen Dansk Vin

Kvalitet

Vi arbejder for at fremme og kvalitetshøjne dansk vinavl og vinproduktion.

Organisering

Vi er interesse- og brancheorganisation for såvel hobby- som erhvervsvinavlere og vinproducenter.

Inspiration

Vi er informations- og inspirationskilde for alle med interesse for dansk vin.

Aktuelt

Vinterseminar 2019

Vinterseminar 2019

Sidste frist for tilmelding: Mandag den 18. marts. Vinterseminaret byder i år på spændende foredrag om hygiejne i vineriet og fremstilling af frugtvin. Der bliver selvfølgelig også rig mulighed for…

Læs mere
Dansk Vinskue 2019

Dansk Vinskue 2019

Sæt kryds i kalenderen: Den 7. september 2019. Terminer og rammer for Dansk Vinskue 2019 er nu på plads, og med den fantastiske vinhøst i 2018 in mente er forventningerne…

Læs mere
Gf På Dalum Landbrugsskole

Gf på Dalum Landbrugsskole

Den ordinære generalforsamling i Foreningen Dansk Vin nærmer sig, det er lørdag den 11. maj. Gennem en årrække var der etableret en tradition for, at vi afholdt vores generalforsamling på…

Læs mere
Formandsmøde 2019

Formandsmøde 2019

Det årlige landsmøde for FDV’s lokal- og erfa-gruppers kontaktpersoner og i år for første gang også for formændene for arbejdsudvalgene under bestyrelsen blev afholdt på Frederiksdal Gods lørdag den 26.…

Læs mere