Skip to content

Gældende kontingentsatser

Kontingentsatserne godkendes på FDV’s årlige generalforsamling.

Kontingentet opkræves årligt i januar måned.

Hobby eller Erhverv

Foreningen Dansk vin har to medlemskategorier:

  • Hobbymedlemmer
    Det er medlemmer, som kun avler eller producerer til eget forbrug. Dvs. de er ikke registreret hos myndighederne og sælger ikke deres vin.
  • Erhvervsmedlemmer
    Det er medlemmer som er registreret og godkendt hos myndighederne eller har planlagt at gøre det indenfor et år.

Hobbymedlemmer

Det årlige kontingent for hobbymedlemmer er 495 kr.

Erhvervsmedlemmer

Erhvervsmedlemmer betaler et grundkontingent på 495 kr. samt et tillægskontingent afhængigt af produktionens størrelse:

  • Mindre end eller lig med 25 hl. årligt: 500 kr.
  • Mellem 25 og 50 hl. årligt: 1000 kr.
  • Over 50 hl. årligt: 1500 kr.

Kontingentet for erhvervsmedlemmer tillægges moms.