Foreningen Dansk Vin (FDV) er interesse- og brancheorganisation for såvel hobby- som erhvervsvinavlere og vinproducenter. FDV er informations- og inspirationskilde for alle med interesse for dansk vin, frugtvin, mjød og destillater.

FDV blev stiftet i 1993 og har i dag over 1.000 medlemmer, fordelt på omkring 100 erhvervsavlere og 1.000 hobbyavlere.

Gennem årene har FDV etableret sig som en forening med et højt fagligt niveau. 

FDV afholder kurser, seminarer og workshops som et led i at fremme og kvalitetshøjne dansk vinavl og produktion af vin, frugtvin, mjød og destillater. 

Medlemsbladet Vinpressen, som udgives 6 gange årligt, indeholder både faglige artikler, interviews og reportager.

Erfaringsudvekling og fællesskab omkring den passion som vi alle deler, er en vigtig del af grundlaget i Foreningen Dansk Vin.

Der findes erfa- og lokalgrupper over hele landet. Nogle er geografisk tilknyttet, andre er bundet op på en bestemt interesse. Fælles for alle er, at de er drevet af entusiastiske folk med en stor grad af pionerånd og villighed til at dele erfaringerne.