skip to Main Content

Udgivelsen af et fag- og medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins formål og virke lige fra starten. Vinpressen udkommer med 6 numre à 28 sider per årgang. Fra starten af 2013 har Vinpressen desuden været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Udgivelsesplan for Vinpressen 2021

Nr. 1: Deadline mandag den 11. januar 2021. Distribution februar 2021.
Nr. 2: Deadline mandag den 15. marts 2021. Distribution april 2021.
Nr. 3: Deadline mandag den 10. maj 2021. Distribution juni 2021.
Nr. 4: Deadline mandag den 12. juli 2021. Distribution august 2021.
Nr. 5: Deadline mandag den 13. september 2021. Distribution oktober 2021.
Nr. 6: Deadline mandag den 8. november 2020. Distribution december 2021.

Annoncering

Se annoncestørrelser, priser og øvrige vilkår i denne PDF.

Forfattervejledning

Læs om vilkår for skribenter, ophavsret med videre i denne PDF.