Skip to content

Udgivelsen af et fag- og medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins formål og virke lige fra starten. Vinpressen udkommer med 6 numre à 28 sider per årgang. Fra starten af 2013 har Vinpressen desuden været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Deadlines for Vinpressen 2024

32. årgang nr. 1, marts 2024, deadline mandag den 5. februar.
32. årgang nr. 2, juni 2024, deadline mandag den 6. maj.
32. årgang nr. 3, september 2024, deadline mandag den. 5. august.
32. årgang nr. 4, december 2024, deadline mandag den 4. november.

Annoncering

Se annoncestørrelser, priser og øvrige vilkår i denne PDF.

Vilkår for publicering af artikler og illustrationer i Vinpressen

Vinpressen, Fagblad for Nordisk Vinavl, ISSN 1600-1362, udgives af Foreningen Dansk Vin, CVR-nr. 28169388.

Generelle vilkår som angivet i kolofonen

  • Indlæg i Vinpressen udtrykker forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.
  • Foreningernes medlemmer opfordres til at bidrage med saglige debatindlæg om strategi og aktiviteter.
  • Indlæg og annoncer skal indsendes i digital form, gerne via e-mail. Kontakt redaktøren ved spørgsmål til filformater.
  • Materiale indsendt skriftligt vil ikke blive behandlet, med mindre der er truffet en særlig aftale.
  • Den ansvarlige for Vinpressens layout vil altid bearbejde indlæggene til bladet.
  • Illustrationer til artikler skal altid vedlægges som selvstændige filer. Hvis man indsender materialet i god tid, kan vi scanne fotos og tegninger.

Uddybning af vilkår og rettigheder

Der ydes ikke vederlag for artikler eller illustrationsmateriale publiceret i Vinpressen. For faglige indlæg på 1.200 ord eller mere modtager forfatteren som kvittering 5 eksemplarer af det blad, som artiklen er publiceret i, hvis det ønskes, samt en PDF af artiklen, som den fremtræder i det trykte blad.

Forfatteren til en artikel eller illustration publiceret i Vinpressen bevarer ophavsretten til denne og kan således genanvende og tilgængeliggøre det publicerede materiale. Den modtagne PDF eller tilsvarende gengivelse af artiklen som den fremtræder i Vinpressen kan dog tidligst tilgængeliggøres 6 måneder efter at artiklen er bragt i Vinpressen.
Undtaget fra denne begrænsning er deling med andre medlemmer af de foreninger, der benytter Vinpressen som medlemsblad (Foreningen Dansk Vin, Föreningen Svenskt Vin og Norske Druedyrkere).

Vinpressen og Foreningen Dansk Vin bevarer ubegrænset brugsret til alt materiale overdraget med henblik på publicering i Vinpressen og kan frit genoptrykke det, benytte det på foreningens hjemmeside og anvende det i undervisnings-sammenhænge, i fuldt omfang eller i uddrag, med henvisning til ophavsrethaver(ne) og/eller den oprindelige artikel.

Ved uopfordret indsendelse af materiale erklærer ophavsrethaveren sig indforstået med ovenstående vilkår.
Uopfordret indsendt materiale kan ikke forventes publiceret, før der er givet tilsagn om det fra redaktøren, og kan ikke tilbagekaldes, uanset om materialet har været publiceret i Vinpressen eller ej.