Udgivelsen af et fag- og medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins formål og virke lige fra starten. Bladet er i de senere år udkommet med 6 numre à 28 sider per årgang.

Fra starten af 2013 har Vinpressen tillige været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis “pressefrihed” og uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Udgivelsesplan for Vinpressen 2019

Nr. 1: Deadline mandag den 21. januar 2019. Distribution februar 2019.
Nr. 2: Deadline mandag den 11. marts 2019. Distribution april 2019.
Nr. 3: Deadline mandag den 13. maj 2019. Distribution juni 2019.
Nr. 4: Deadline mandag den 15. juli 2019. Distribution august 2019.
Nr. 5: Deadline mandag den 9. september 2019. Distribution oktober 2019.
Nr. 6: Deadline mandag den 11. november 2019. Distribution december 2019.

Annoncering

Se annoncestørrelser, priser og øvrige vilkår i denne PDF.

Bilag

Omregningstabel mellem mostmåleenhederne °Oechsle og Brix (Excel-fil).

Indholdsoversigter for de seneste årgange

Oversigter over artikler i Vinpressen, sorteret efter forfatter, kan downloades i PDF-format for følgende årgange: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, …