Udgivelsen af et medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins virke lige fra starten, og det var frem til vedtægtsændringerne i foråret 2017 fremhævet som et af foreningens formål i vedtægternes §2.

Bladet er i de senere år udkommet med 6 numre à 28 sider per årgang.

Fra starten af 2013 har Vinpressen tillige været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis “pressefrihed” og uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Bilag

Omregningstabel mellem mostmåleenhederne °Oechsle og Brix (Excel-fil).

Indholdsoversigter for de seneste årgange

Oversigter over artikler i Vinpressen, sorteret efter forfatter, kan downloades i PDF-format for følgende årgange: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, …