skip to Main Content

Udgivelsen af et fag- og medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins formål og virke lige fra starten. Vinpressen udkommer med 6 numre à 28 sider per årgang. Fra starten af 2013 har Vinpressen desuden været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Deadlines for Vinpressen 2023

31. årgang nr. 1, februar 2023, deadline mandag den 16. januar.
31. årgang nr. 2, april 2023, deadline mandag den 13. marts.
31. årgang nr. 3, juni 2023, deadline mandag den. 8. maj.
31. årgang nr. 4, august 2023, deadline mandag den 17. juli.
31. årgang nr. 5, oktober 2023, deadline mandag den 11. september.
31. årgang nr. 6, december 2023, deadline mandag den 6. november.

Annoncering

Se annoncestørrelser, priser og øvrige vilkår i denne PDF.

Forfattervejledning

Læs om vilkår for skribenter, ophavsret med videre i denne PDF.