Udgivelsen af et medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen af Danske Vinavleres virke lige fra starten og en del af foreningens formål, som det fremgår af vedtægternes §2. Bladet er i de senere år udkommet med 6 numre à 28 sider per årgang.

Fra starten af 2013 har Vinpressen tillige været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis “pressefrihed” og uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Indholdsoversigter for de seneste årgange

Oversigter over artikler i Vinpressen, sorteret efter forfatter, kan downloades i PDF-format for følgende årgange: 2016, 2015, 2014, 2013, …

Tidligere numre

Vi er endnu ikke klar med dette; men her på hjemmesiden vil alle blade fra medio 2006 og frem til det seneste nummer blive tilgængelige for medlemmerne – altså efter login – i PDF-format.

Artikelsøgning

På lidt længere sigt vil vi tilbyde en artikelsøgefunktion her på siden, hvor man vil kunne fremsøge artikler ud fra emne, titel, forfatter og måske andre nøgleord.