Udgivelsen af et fag- og medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins formål og virke lige fra starten. Vinpressen udkommer med 6 numre à 28 sider per årgang. Fra starten af 2013 har Vinpressen desuden været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Udgivelsesplan for Vinpressen 2020

Nr. 1: Deadline mandag den 13. januar 2020. Distribution februar 2020.
Nr. 2: Deadline mandag den 9. marts 2020. Distribution april 2020.
Nr. 3: Deadline mandag den 11. maj 2020. Distribution juni 2020.
Nr. 4: Deadline flyttet til fredag den 31. juli 2020. Distribution ultimo august 2020.
Nr. 5: Deadline mandag den 14. september 2020. Distribution oktober 2020.
Nr. 6: Deadline mandag den 9. november 2020. Distribution december 2020.

Annoncering

Se annoncestørrelser, priser og øvrige vilkår i denne PDF.