skip to Main Content

Udgivelsen af et fag- og medlemsblad har været et væsentligt element i Foreningen Dansk Vins formål og virke lige fra starten. Vinpressen udkommer med 6 numre à 28 sider per årgang. Fra starten af 2013 har Vinpressen desuden været medlemsblad for foreningen Norske Druedyrkere, og fra starten af 2014 også for Föreningen Svenskt Vin.

Vinpressen tilstræber en vis uafhængighed af foreningsbestyrelserne. I tråd hermed udtrykker indlæg i Vinpressen forfatternes egne holdninger, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med foreningernes.

Gratis prøvenummer

Det første nummer i hver årgang indeholder den årlige høstrapport, hvor man som læser blandt andet kan blive ajourført med hensyn til hvilke druesorter, der klarer sig bedst i Danmark – og til en vis grad også i Sverige. Dette høstrapport-nummer fra 2016 kan downloades herfra, kvit og frit.

Deadlines for Vinpressen 2022

Nr. 1 (februar): Mandag den 24. januar
Nr. 2 (april): Mandag den 14. marts
Nr. 3 (juni): Mandag den 9. maj
Nr. 4 (august): Mandag den 11. juli
Nr. 5 (oktober): Mandag den 12. september
Nr. 6 (december): Mandag den 7. november

Bladet udkommer i slutningen af de lige måneder.

Annoncering

Se annoncestørrelser, priser og øvrige vilkår i denne PDF.

Forfattervejledning

Læs om vilkår for skribenter, ophavsret med videre i denne PDF.