Generalforsamlingen afholdes hvert år i andet kvartal. Ifølge vedtægterne skal den afholdes “et centralt sted i Danmark”, og det har betydet, at det efterhånden er blevet en tradition, at generalforsamlingen foregår på Fyn.

Det har været praksis i nogle år, at generalforsamlingen følges af et fagligt oplæg. Deltagerne har således normalt mulighed for et “gratis” mini-seminar i tilgift, hvis ikke selve generalforsamlingen går væsentligt ud over den fastsatte tid.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 21 dages og højst 4 måneders varsel ved annoncering i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside. Dato og sted for generalforsamlingen offentliggøres dog normalt i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 21 dage før den ordinære generalforsamling.

Pga. COVID-19 situationen afholdes generalforsamlingen 2020 i år søndag den 6. september på Hotel Fåborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg.

Generalforsamlingen starter kl 10. Der er registrering samt kaffe og lidt morgenbrød fra kl. 9.30.

Der er frokost kl. 13. Denne koster 55 kr., og forudgående bestilling og betaling af frokosten skal ske på https://webshop.winkas.net/vareoversigt.asp?kat=20&hkat=-1&shopid=289659&VareGruppe=340

Datoerne er:

  • Fremsendelse af forslag til dagsordenen til formanden: den 22. august
  • Offentliggørelse af dagsordenen: den 30. august
  • Generalforsamling på Hotel Faaborg Fjord: søndag den 6. september

Så sæt kryds i kalenderen og mød op til Generalforsamlingen, hvor du har mulighed for at få direkte indflydelse på din forenings aktiviteter.