Skip to content

Generalforsamlingen afholdes hvert år i andet kvartal. Ifølge vedtægterne skal den afholdes “et centralt sted i Danmark”, og det har betydet, at det efterhånden er blevet en tradition, at generalforsamlingen foregår på Fyn.

Det har været praksis i nogle år, at generalforsamlingen følges af et fagligt oplæg. Deltagerne har således normalt mulighed for et “gratis” mini-seminar i tilgift, hvis ikke selve generalforsamlingen går væsentligt ud over den fastsatte tid.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 21 dages og højst 4 måneders varsel ved annoncering i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside. Dato og sted for generalforsamlingen offentliggøres dog normalt i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 21 dage før den ordinære generalforsamling.

I 2024 afholdes generalforsamlingen lørdag den 20. april på Dalum Landbrugsskole på Fyn.

Generalforsamlingen starter kl. 10. Der er registrering samt kaffe og lidt morgenbrød fra kl. 9.30.

Der er frokost kl. 13. Denne koster 75 kr., og forudgående bestilling og betaling af frokosten skal ske på www.vinavl.dk/frokost

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal indsendes senest den 6. april til Formanden, hm@vinavl.dk 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Under dagsordenens punkt 8 foreslår bestyrelsen følgende vedr. fastsættelse af kontingenternes størrelse:

  • Kontingentet er fra 2025 kr. 525 for alle medlemmer. For erhvervsmedlemmer opkræves tillige et tillægskontingent.
  • Tillægskontingentet opkræves således:
    • For en produktion indtil 3.000 l: kr. 1.000
    • For en produktion mellem 3.000 l og 10.000 l: kr. 1.750
    • For en produktion herover: kr. 2.500
    • For erhvervsmedlemmer tillægges kontingenterne moms.

Generalforsamlingen den 29. april 2023

Generalforsamlingen den 29. april 2023

Generalforsamlingen den 23. april 2022

Generalforsamlingen den 20. juni 2021