Der er desværre for nuværende ikke adgang til noget egentligt pressemateriale. Kontakt gerne webmaster med konkrete forespørgsler.

Pressemateriale publiceres i øvrigt typisk i forbindelse med Foreningen Dansk Vins store arrangementer.

For inspiration se gerne Dansk Vin, der udkom som et tillæg til FrilandsLiv tirsdag den 12. september 2017 i ugen op til Dansk Vindag.