Lovgrundlag og relevante myndigheder

Den 1. august 2000 trådte EU’s nye vinforordning i kraft.

Herefter har man i Danmark lov til at dyrke druer til kommerciel vinfremstilling.

Foreløbig må vi dyrke op til 99 hektar her i landet. Overskrides denne grænse, skal vinbestemmelserne i Danmark tages op til ny vurdering. De 99 hektar er altså ikke nogen kvote, som ikke må overskrides.

Derfor behøver man ikke (som mange tror) søge om at få andel i disse 99 ha. Man skal blot tilmelde sig hos ministeriet som kommerciel vinavler. Tilmeldingsskema fås hos ministeriet.

Ministeriet har udfærdiget en bekendtgørelse med tilhørende vejledning, som også kan fås hos ministeriet.

Tilsynet med vindyrkningen og registrering af vinmark skal foretages af Naturerhvervsstyrelsen.

Foruden at skulle overholde bekendtgørelsen om tilvirkning af vin skal en kommerciel vinavler også have truffet de fornødne aftaler med Told og Skat samt den lokale Levnedsmiddelkontrol (fødevareregion).

Godkendte vinsorter

Der må kun benyttes godkendte vinsorter til produktion af vin i Danmark og resten af EU.

Vi har tidligere haft en liste over godkendte vinsorter. Den er nu udgået. De planter, der stod på listen må gerne fortsat benyttes til vinproduktion.

Nu gælder den mere generelle regel, at vinsorterne primært skal bestå af Vitis Vinifera (den europæiske vinart). En vinsort, der er godkendt i et andet EU-land kan også benyttes i Danmark. Derfor skal der kunne fremvises plantepas for de erhvervede vinplanter.

Myndigheder

Fødevareministeriet Departementet

Holbergsgade 2
1057 København K.

Tlf.: 33 92 33 01
Fax: 33 14 50 42

Kontakt: Birgitte Riber Rasmussen

E-mail: fvm@fvm.dk
Webside:
www.fvm.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

VINPRODUKTION I DANMARK
– Vejledning og registreringsskema

Webside: http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/vin/#c7192

FødevareErhverv

Nyrupsgade 30
1780 København V.

Tlf.: 33 95 80 00
Fax: 33 95 80 80

Kontakt: Kristina Voetmann
Tlf.: 33 95 83 95
Mobil: 25 24 54 28

E-mail:  dffe@dffe.dk
Webside: www.dffe.dk

Fødevarestyrelsen

Mørkhøj Bygade 19
2860 Søborg

Tlf.: 33 95 60 00
Fax: 33 95 60 01

Kontakt: Erik Andersen

E-mail: fvst@fvst.dk
Webside: 
www.fvst.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Naturerhvervsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

Tlf.:      +45 33 95 80 00

E-mail:    mail@naturerhverv.dk

EAN:     5798000877955

CVR:     20814616

Webside: http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/vin/