Skip to content

Lovgrundlag og relevante myndigheder

Som erhvervsdrivende skal man overholde gældende lovgivning om tilvirkning af vin, samt have truffet de nødvendige aftaler med Told og Skat samt den lokale Levnedsmiddelkontrol (fødevareregion).

Som erhvervsavler eller kommende erhvervsavler kan man med fordel læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Abonnér eventuelt på Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om vin.

Bekendtgørelser og forordninger

Vinfremstilling er i Danmark reguleret af Bekendtgørelse nr. 1199 af 26. november 2019, der i alt væsentligt blot henviser til relevante EU forordninger. Denne bekendtgørelse ophæver Bekendtgørelse nr. 8 af 7. januar 2016

EU forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Forordningen indeholder bl.a. regler om definition af vin, alkoholindhold og alkoholdtilsætning, sukkertilsætning og syreregulering.

EU forordning 934/2019 om supplerende regler til EU forordning nr. 1308/2013. Denne forordning ophæver EU forordning 606/2009

Bekendtgørelse nr. 49 af 8. januar 2016 om dansk vinproduktion er ophævet ved Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Landbrugsstyrelsens område den 4. september 2019.

Årsagen til at bekendtgørelsen om dansk vinproduktion er ophævet er, at myndighederne ikke længere iht. EU-lovgivningen i Danmark skal føre et vingårdsregister med oplysninger om bl.a. den enkelte vingårds areal og de plantede druesorter, fordi vi i Danmark producerer for lidt vin.

En ny bekendtgørelse er endnu ikke offentliggjort, men der er en forenkling på vej for de danske vinproducenter, se Fødevarestyrelsens nyhed fra den 7. maj 2019.

Branchekode

Fødevarestyrelsen har med henvisning til artikel 8, stk. 3, jfr. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) med senere ændringer, godkendt branchekoden for retningslinjer for vinproduktion i Danmark. 

Klik her for at se branchekoden version: 4.2(November 2011-LH/NF/SMSHJ).

Link til Fødevarestyrelsens side om egenkontrol.

Værd at vide som vinproducent

Fødevarestyrelsen har samlet en række nyttige informationer om regler for registreringer og kontroller.

Alkoholbevilling og lejlighedstilladelse

Hvis man ønsker at sælge eller udskænke alkohol, skal man have en alkoholbevilling. Hvis salg eller udskænkning foregår udenfor ens egen matrikel med offentlig adgang, skal man have en lejlighedstilladelse.

Men hvis man fremstiller eller importerer alkohol – eller er økonomisk knyttet til personer/virksomheder der er alkoholproducenter, så er man som udgangspunkt afskåret fra at få en alkoholbevilling eller en lejlighedstilladelse! Se restaurationslovens §16.

Læs om udskænkning af smagsprøver uden bevilling og mulighederne for dispensation.

Regler vedr. druesorter

Som Erhvervsproducent skal man anvende druesorter blandt de 4020 sorter, som findes på OIV’s liste.

Erhvervsproducenter skal desuden kunne fremvise plantepas udstedt af den registrerede operatør, der er godkendt til at udstede plantepas. Produktionen skal være officielt kontrolleret i vækstsæsonen. Plantepasset attesterer, at de plantesundhedsmæssige krav er overholdt. 

Ifølge direktiv 68/193 bilag 1, afsnit 5 d) og afsnit 6 d) fremgår, det at vinplanter skal være podede på grundstammer eller varmebehandlede, hvis Vitieus vitifolia forekommer i området. Landbrugsstyrelsen har den 2. april 2020 oplyst at da Vitieus vitifolia endnu ikke er fundet i DK, er det ikke er et krav at vinplanter skal være podede, når de produceres her i landet. 

FDV anbefaler dog at både erhvervs- og hobbyavlere kun anvender podede planter, da Vitieus vitifolia er udbredt i de fleste EU-lande.

Det er tilladt at lave stiklinger til EGET BRUG, hvis man har en kontrolleret moderplante. Man skal kunne bevise det. Man må kun lave stiklinger til videresalg, hvis man er autoriseret til at udstede et EU plantepas.

Regler for Dansk Vinskue

Reglerne for tilmelding af vine til Dansk Vinskue kan ses på siden Dansk Vinskue.

Markedsføringsloven

Når du som erhvervsdrivende markedsfører dine vine og andre produkter, skal du sørge for at overholde god markedsføringsskik. Det drejer sig f.eks. om markedsføring på de sociale medier, hjemmesider og e-mail. 

Få et overblik over reglerne i markedsføringsloven i Virksomshedsguiden.