Lovgrundlag og relevante myndigheder

Som erhvervsavler skal man overholde gældende lovgivning om tilvirkning af vin, samt have truffet de nødvendige aftaler med Told og Skat samt den lokale Levnedsmiddelkontrol (fødevareregion).

Som erhvervsavler eller kommende erhvervsavler kan man med fordel læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Bekendtgørelse nr. 49 af 8. januar 2016 om dansk vinproduktion er ophævet ved Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Landbrugsstyrelsens område den 4. september 2019.

Årsagen til at bekendtgørelsen om dansk vinproduktion er ophævet er, at myndighederne ikke længere iht. EU-lovgivningen i Danmark skal føre et vingårdsregister med oplysninger om bl.a. den enkelte vingårds areal og de plantede druesorter, fordi vi i Danmark producerer for lidt vin.

En ny bekendtgørelse er endnu ikke offentliggjort, men der er en forenkling på vej for de danske vinproducenter, se Fødevarestyrelsens nyhed fra den 7. maj 2019.

Reglerne for tilmelding af vine til Dansk Vinskue kan ses på siden Dansk Vinskue.

 

Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk

Abonnér eventuelt på Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om vin.