Lovgrundlag og relevante myndigheder

Som erhvervsavler skal man overholde gældende lovgivning om tilvirkning af vin, samt have truffet de nødvendige aftaler med Told og Skat samt den lokale Levnedsmiddelkontrol (fødevareregion).

Som erhvervsavler eller kommende erhvervsavler kan man med fordel læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Bekendtgørelser og forordninger

Vinfremstilling er i Danmark reguleret af Bekendtgørelse nr. 1199 af 26. november 2019, der i alt væsentligt blot henviser til relevante EU forordninger. Denne bekendtgørelse ophæver Bekendtgørelse nr. 8 af 7. januar 2016

EU forordning 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter. Forordningen indeholder bl.a. regler om definition af vin, alkoholindhold og alkoholdtilsætning, sukkertilsætning og syreregulering.

EU forordning 934/2019 om supplerende regler til EU forordning nr. 1308/2013. Denne forordning ophæver EU forordning 606/2009

Bekendtgørelse nr. 49 af 8. januar 2016 om dansk vinproduktion er ophævet ved Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Landbrugsstyrelsens område den 4. september 2019.

Årsagen til at bekendtgørelsen om dansk vinproduktion er ophævet er, at myndighederne ikke længere iht. EU-lovgivningen i Danmark skal føre et vingårdsregister med oplysninger om bl.a. den enkelte vingårds areal og de plantede druesorter, fordi vi i Danmark producerer for lidt vin.

En ny bekendtgørelse er endnu ikke offentliggjort, men der er en forenkling på vej for de danske vinproducenter, se Fødevarestyrelsens nyhed fra den 7. maj 2019.

Alkoholbevilling og lejlighedstilladelse

Hvis man ønsker at sælge eller udskænke alkohol, skal man have en alkoholbevilling. Hvis salg eller udskænkning foregår udenfor ens egen matrikel med offentlig adgang, skal man have en lejlighedstilladelse.

Men hvis man fremstiller eller importerer alkohol – eller er økonomisk knyttet til personer/virksomheder der er alkoholproducenter, så er man som udgangspunkt afskåret fra at få en alkoholbevilling eller en lejlighedstilladelse! Se restaurationslovens §16.

Læs om udskænkning af smagsprøver uden bevilling og mulighederne for dispensation.

Regler for Dansk Vinskue

Reglerne for tilmelding af vine til Dansk Vinskue kan ses på siden Dansk Vinskue.

Links til relevante hjemmesider

Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk

Abonnér eventuelt på Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om vin.