Skip to content

Erfa- og lokalgrupper

Erfaringsudvekling og fællesskab omkring den passion som vi alle deler, er en vigtig del af grundlaget i Foreningen Dansk Vin. 

Der findes erfa- og lokalgrupper over hele landet. Nogle er geografisk tilknyttet, andre er bundet op på en bestemt interesse. Fælles for alle er, at de er drevet af entusiastiske folk med en stor grad af pionerånd og villighed til at dele erfaringerne. 

Som medlem FDV har du mulighed for at deltage i et fællesskab og erfaringsudveksling omkring din interesse inden for vin.

Hvis du er interesseret i at være med i en erfa/lokalgruppe, kan du kontakte en af nedenstående gruppeledere.

Forskellen på lokalgrupper og Erfa-grupper

Lokalgrupperne er en del af FDV’s formelle struktur. Lokalgrupperne er geografisk betingede, og hjælper med til at skabe et attraktivt miljø for medlemmerne i sit geografiske område.

Erfa-grupperne er grupper, som medlemmer opretter omkring en interesse enten i et nærområde eller på tværs af landet. Et eksempel er gruppen Mousserende vin, der dækker alle interesserede for mousserende vin i hele landet, mens gruppen Midtjyske Vinavlere er en Erfa-gruppe i et geografiske område.

Har du selv lyst til at starte en erfagruppe, kan du kontakte FDV og få information om muligheden for støtte til oprettelse af en  gruppe. FDV kan også hjælpe med kontaktoplysninger om medlemmer i dit lokalområde.

 

Lokalgrupper

Nordsjælland
Jean Becker
T 4060 5755
E jbecker@techlinq.dk

Vinavlergruppen Nordvestjylland
Hans Jørgen Jørgensen
T 2925 7039

E hjmors@gmail.com 

Djursland
Ejgil Ib Kølbæk
T 2068 2987
ejgilkolbak@hotmail.dk
Facebook Vinavl Djurslandsgruppen

Sydvestjydske Vinavlere
Karl Johan Bendorff
T 4131 5262
E thrane-bendorff@mail.tele.dk

Østjyske Vinavlere
Asger Bertram
T 4028 3878
E asgerbertram@hotmail.com

Lokalgruppe Syd-Sønderjylland
Jens Wichmann
T 2982 4748
E familienwichmann@gmail.com
W vinavlsyd.dk

Samsø
Kim Hedegaard
T 2199 8550
E kimhedegaard@godmail.dk 

Lokalgruppe Fyn
Jørgen Hanghøi
T 4029 6598
E jorgenhanghoi@gmail.com

Vinavlerne Sydhavsøerne
Henrik Ploug
T 5471 1704
T 6080 4328
E ploug10@gmail.com

Sydsjælland
Lars Holt
T 2380 6058
E larsholt@live.dk
W vinavl.dk/sydsjaelland
Facebook vin-sydsjælland

Midtsjælland
Kim Møllebro Hansen
T 2327 9711
E pilogvin@gmail.com
Facebook Vinavl Midtsjælland

Nordvestsjælland
Frank Buch
T 2380 7427
E buch.frank@gmail.com 

VinavlerGruppen Midtjylland
Jesper Sønderholm Juel
M 4084 4736
E jesper.sonderholm.juel@gmail.com 

Erfa-grupper

Mousserende vin
Bjarne Ingstrup
T 2370 1613
E bjarne.ingstrup@mail.tele.dk

Nordjydske Vinavlere
Ole H. Andersen
T 2137 7749
E vinavler@gmail.com
W nordjysk-vinavl.dk

Midtjyske Vinavlere
Ivan Bogner
T 9855 0255
E mb@c.dk

Erfa-gruppe Odense
Svargo Petersen
T 2624 7784
E svargo.petersen@gmail.com

Vestegnen
Lars Rasmussen
T 6088 6664
E l.rasmus@mail.dk 

Mjødbryggere
Kenneth Jensen
E une@mead.dk