Skip to content

Regelsæt for tildeling af tilskud til lokalgruppers arrangementer

 1. Alle FDV-medlemmer udpeget af en ERFA- eller lokalgruppe kan på vejene af denne søge om tilskud til et FDV-arrangement.
 2. Ansøgningsskema skal indsendes til den siddende formand for medlemsplejeudvalget, evt. via FDVs sekretariat.
 3. Man kan ansøge om tilskud til FDV-arrangement, hvor emnet skal falde indenfor FDV’s formål.
 4. Godkendelse sker af medlemsplejeudvalget, bestyrelsen kan inddrages i tvivlsspørgsmål.
 5. Forud for godkendelse skal ansøgningsskemaet udfyldes og kriterierne være opfyldt, som er som følger
  5.1. Der skal foreligge et budget.
  5.2. Der skal være en offentliggørelse af arrangementet, så alle FDVs medlemmer har mulighed for at deltage.
  5.3. Der skal være en person som står for arrangementet.
  5.4. Denne person skal være med til at sikre afrapportering af arrangementet og for afslutning af regnskab.
 6. Økonomisk tilskud kan gives til foredragsholder. Der gives ikke økonomisk tilskud til forplejning.
 7. Økonomisk tilskud er i størrelsesorden 2000-2500 kr.
 8. Der må budgetteres med en passende deltagerbetaling
 9. FDV dækker med det bevilgede beløb
 10. Giver arrangementet overskud tilfalder 25% af overskuddet FDV