Skip to content

Foreningen Dansk Vin er interesse og brancheorganisation for såvel hobby- som erhvervsproducenter. Mange af aktiviteterne og det arbejde der udføres i foreningen, kommer både hobby- og erhvervsproducenter til gode. Men der er række områder, som er af særlig interesse for erhvervsproducenter. Disse områder kan du læse om på denne og de underliggende sider.

Lovgivning

Som erhvervsproducent er der en række regler og krav som skal overholdes. Det gælder f.eks. skatteregler, markedsføring, egenkontrol og alkoholbevilling.

Foreningen forsøger efter bedste evne at følge med i alle disse regler og krav, som myndighederne opstiller. Men foreningen er meget afhængig af medlemmerne. Det er ikke alt, som foreningen opdager. Det kunne også være forskellige fortolkninger af reglerne, som foreningen måske kan forsøge at påvirke.

Bliver du opmærksom på nye eller ændrede regler eller andet, som kan være relevant at dele med foreningens øvrige erhvervsmedlemmer, så håber vi at du vil kontakte foreningen.

Klik i menuen for at læse mere.

Forskning og udvikling

FDV arbejder for, at der til stadighed foregår forskning indenfor vinproduktion i Danmark. Tilsvarende arbejdes der på at følge udviklingen indenfor forskningen, både i Danmark og udlandet, samt at formidle den viden som kan være relevant for danske vinproducenter.

FDV indsamler hvert år høstresultater fra medlemmerne. Disse høstresultater analyseres, fortolkes og formidles til medlemmerne.

Sidst men ikke mindst har FDV en samarbejdsaftale med Københavns Universitet Pometet om forskning i vinplanter.

Formidlingen indenfor forskning og udvikling sker i Vinpressen og på hjemmesiden.

Salg og marketing

Foreningen Dansk Vin arbejder på flere områder for at fremme kendskabet til dansk vin.

 • Vinvej.dk
  Vinvej.dk understøtter Erhvervsproducenterne indsats omkring vingårdsturisme
 • Dansk Vinskue
  Dansk Vinskue er medlemmernes mulighed for at præsentere deres vine, og få bedømt deres vine. Vinskuet er et godt vindue overfor pressen, og en god mulighed for erfaringsudveksling.
 • Mjødens Dag
  Mjødens Dag er mjødbryggernes mulighed for at præsentere deres vine, og få bedømt deres vine. Mjødens Dag er et godt vindue overfor pressen, og en god mulighed for erfaringsudveksling.
 • Dansk Vindag
  Danske vingårde over hele landet holder åbent hus den første lørdag hvert år. Dansk Vindag er et bidrag til at øge danskerne kendskab til dansk vin.
 • FDV’s Facebook side
  FDV’s officielle Facebook side. Alle erhvervsproducenter har mulighed for at bidrage med indhold.
 • Youtube kanal
  FDV har oprettet en Youtube kanal, som over tid skal bidrage til at udbrede kendskabet til dansk vin.

Erfaringsudveksling og uddannelse

FDV gennemføre en række kurser, seminarer og workshops inden for vinproduktion. Se kalenderen på hjemmesiden.

Erfaringsudveksling sker på mange planer, både i forbindelse med FDV arrangementer, og via internettet.

 • FDV Forum
  På www.vinavl.dk er der adgang til FDV’s vinavlerforum, hvor der er mulighed for at få svar på konkrete spørgsmål fra andre medlemmer og eksperter i FDV.
 • Facebookgruppen Danske Vinproducenter.
  En lukket Facebookgruppe for erhvervsproducenter.

Konsulent assistance

FDV yder konsulent assistance til alle medlemmer. Det kan være råd og vejledning i forbindelse med f.eks.:

 • kontakt til myndighederne
 • regler og bestemmelser
 • sprøjteskader
 • egenkontrol

Indenfor de områder og spørgsmål, som FDV ikke kan assistere med, kan FDV henvise til eksterne konsulenter.