skip to Main Content

Høstrapporterne danner et værdifuldt grundlag for at vurdere hvilke druesorter, der er velegnede til det danske klima. Selvom Danmark er et lille land, kan der være stor forskel på f.eks. jordbundsforhold og solskinstimer fra den ene vinmark til den anden.

Det er medlemmerne der indberetter høstdata fra deres egne marker. Disse data samles i én stor høstrapport for hvert år.

Se de detaljerede høstrapporter:

Høstrapporterne omtales og uddybes hvert år i Vinpressen. Se f.eks. artiklen om de vigtigste sorter i dansk vindyrkning i 2020 i tillægget til Vinpressen nr. 1, årgang 2021, eller artiklen “Hvorfor skal vi lave årlige høstrapporteringer?” i Vinpressen nr. 1 årgang 2023.

Hvert år indsender omkring 100 medlemmer høstrapporter. Vi håber, at du også har lyst til at registrere dine høstdata og indsende dem. Jo flere, der indsender høstdata, jo bedre bliver datagrundlaget.

Udover nogle grundlæggende informationer om vinmarken (markens placering, jordbund, afstand mellem rækker etc.), drejer det sig om at registrere tidspunkt for udspring, blomstring, farveskift og høst, samt oplysninger om høsten.

Send det udfyldte skema til larsholt@live.dk inden 30. november 2021.