Skip to content

Der stilles mange krav til kommercielle producenter af fødevarer, herunder fremstilling af vin, frugtvin, cider og mjød. For især nye kommercielle producenter kan det være et stort arbejde at finde ud af hvilke krav der skal opfyldes og hvordan de skal opfyldes.

Branchekoden er grundlaget for produktionen, men den kan ikke stå alene. Der skal udarbejdes procesbeskrivelser og vejledninger for mange områder.

Erfaringsudveksling

Erfaringsudveksling blandt kommercielle producenter kan være en stor hjælp. Som medlem af FDV er der mange muligheder for erfaringsudveksling.

 • Erhvervs Erfagrupper
  FDV’s Erhvervsudvalg har taget initiativ til at etablere to erhvervs erfagrupper, hhv. en gruppe øst for Storebælt og en gruppe vest for Storebælt.
 • Erfa- og Lokalgrupper
  Der findes erfa- og lokalgrupper over hele landet. Nogle er geografisk tilknyttet, andre er bundet op på en bestemt interesse. Hvis du er interesseret i at være med i en erfa/lokalgruppe, kan du finde kontaktoplysninger på vinavl.dk/fdvgrupper.
 • FDV’s Vinavlerforum
  I FDV’s Vinavlerforum er der mulighed for at få svar på konkrete spørgsmål fra andre medlemmer og eksperter i FDV. Der findes et forum for Erhvervsvinavl, men også forum for f.eks. Vinificering og Vindyrkning.
  Vinavlerforum findes på vinavl.dk/forums
 • Seminarer og workshops
  FDV afholder forskellige seminarer og workshops med forskellige temaer, som både er relevante for hobby- og erhvervsproducenter. Følg med i FDV’s kalender.

Skabeloner til inspiration

Vi har samlet nogle eksempler på skabeloner på procesbeskrivelser, som kan bruges som inspiration.

Bemærk: Det er vigtigt at understrege at skabelonerne ikke er en facitliste. Procesbeskrivelserne skal altid tilpasses den enkelte producents produktionsforhold og produktionsmetoder.

Dit bidrag til erfaringsudveksling

Har du gode erfaringer med f.eks. en procesbeskrivelse, vejledning eller andet, som kunne tænkes at hjælpe andre, og som med fordel kunne offentliggøres her på hjemmesiden, eller måske tages op som et emne på et seminar eller et erfagruppemøde. Så kontakt sekretariatet på tlf. 2020 7270 eller sekretariatet@vinavl.dk