Skip to content

Deltag i møder i erfagruppen for mousserende vin på Sjælland

Invitation til alle medlemmer af FDV på Sjælland

Erfagruppen for mousserende vin på Sjælland har med stor succes gennemført en række spændende møder.

I forbindelse med Corona pandemien blev vi, som alle andre, tvunget til at nytænke vores muligheder for at mødes, og Zoom møder var derfor helt oplagt.
Zoom møder kan og skal dog ikke erstatte de fysiske møder, men de to mødeformer supplerer hinanden fint.

Vi har derfor besluttet at fortsætte med dels at arrangere en række møder på Zoom og dels en række fysiske møder på Sjælland. Vi tilbyder derfor alle medlemmer af FDV på Sjælland at deltage i fremtidige arrangementer i erfagruppen for mousserende vin på Sjælland.

Kunne du tænke dig at komme på invitationslisten til erfagruppens fremtidige møder, skal du sende en mail til undertegnede, hvori du anfører dit medlemsnummer og navn.

Venlig hilsen
Bjarne Ingstrup
Formand for erfagruppen for mousserede vin på Sjælland

Mobil: 23701613
Mail: bjarne.ingstrup@mail.tele.dk