skip to Main Content

Revision af EU-regler på høringsportalen

FDV er blevet gjort bekendt med, at Fødevarestyrelsen har sendt to udkast til forslag vedr. revision af EU-regler på vinområdet på Høringsportalen.

Sidstnævnte forslag vedrører regler for kontrol af vin med henblik på at undgå svindel med vin.

FDV bestyrelse vil drøfte disse forslag og forordninger og fremsende et officielt FDV svar herpå. Hvis du har bemærkninger, som du vurderer, FDV skal inkludere, skal disse fremsendes til FDV’s formand på ha@vinavl.dk senest den 10. august.

Som privatperson kan du naturligvis fremsende dine personlige bemærkninger direkte til Fødevarestyrelsen. Du må meget gerne sende en kopi af dine personlige bemærkninger til FDV’s formand.