Skip to content

Regler for angivelse af ingredienser på vinprodukter

Der er nye regler på vej vedr. obligatoriske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingredienser på vinprodukter.

Fødevarestyrelsen skriver i en mail den 9. februar 2023 til FDV:

“Fødevarestyrelsen opfordrer vinbranchen til at afklare, hvordan producenter / tapperier og deres leverandører vil leve om til de nævnte krav. Det kan oplyses, at de europæiske brancheorganisationer for vin (CEEV) og spiritus (Spirits Europe) har udarbejdet en platform, U-label, som producenter kan anvende med henblik på at opfylde krav til ingrediensliste, (bortset fra angivelse af allergene ingredienser) og angivelsen af næringsindholdet.

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at der er brug for afklaring af en række spørgsmål i denne sammenhæng, og styrelsen indgår gerne i en dialog med branchen dette emne.”

Høringssvarene kan ses på Høringsportalen.

Reglerne fremgår af ændringsforordningen; forordning (EU) 2021/2117, der er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside om Handelsnormer og varestandarder – lovstof.

FDV bestyrelse vil drøfte ovenstående og fremsende et officielt FDV svar herpå. Hvis du har bemærkninger, som du vurderer, FDV skal inkludere, skal disse fremsendes til FDV’s formand på hm@vinavl.dk.