Skip to content

Referat Generalforsamling 2020

27 medlemmer mødte frem til foreningens ordinære generalforsamling, som på grund af Corona-situationen var henlagt til søndagen efter vinskuet.

Formanden orienterede om foreningens aktiviteter siden seneste generalforsamling i maj 2019. I kassererens fravær fremlagde den ene af foreningens revisorer, Niels Frees regnskabet til godkendelse, og formanden fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2021, som blev godkendt med en lille justering. Det betyder, at såvel grundkontingentet (480 kr. pr. år), som tillægskontingentet for erhvervsmedlemmer (500, 1.000 og 1.500 kr. pr. år, afhængig af produktionsmængde) fastholdes uændret.

Bestyrelsens arbejde med en Mission, Vision og Strategi blev fremlagt og drøftet, ligesom vedtægtens §2, Formål blev justeret.

På valg til bestyrelsen var: Ny kasserer, nyt medlem og ny suppleant. Bestyrelsens sammensætning er nu:

  • Hans Neergaard Münter; Formand
  • Karin Sloth; Næstformand
  • Ernst Antonsen; Kasserer – Ny
  • Jean Becker; Medlem
  • Lars Holt; Medlem
  • Anders Andersen; Medlem
  • Flemming Lind; Medlem – Ny
  • Jørgen Broe; Suppleant
  • Søren Refslund Møller; Suppleant – Ny