Generalforsamlingen afholdes hvert år i andet kvartal. Ifølge vedtægterne skal den afholdes “et centralt sted i Danmark”, og det har betydet, at det efterhånden er blevet en tradition, at generalforsamlingen foregår på Fyn.

Det har været praksis i nogle år, at generalforsamlingen følges af et fagligt oplæg. Deltagerne har således normalt mulighed for et “gratis” mini-seminar i tilgift, hvis ikke selve generalforsamlingen går væsentligt ud over den fastsatte tid.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 21 dages og højst 4 måneders varsel ved annoncering i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside. Dato og sted for generalforsamlingen offentliggøres dog normalt i medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 21 dage før den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen 2020 er planlagt til afholdelse lørdag den 18. april.

Generalforsamlingen den 11. maj 2019