Skip to content

Ny opdatering fra Miljøministeriet om emballagereglerne

Miljøministeriet har i Registerbekendtgørelsen fra april 2024 ændret definitionen for hvilke virksomheder, der skal foretage registrering. Ændringen har betydning for de erhvervsavlere, som defineres som Mikrovirksomheder. Disse virksomheder er undtaget fra registreringspligten. Dog er Mikrovirksomheder, der selv importerer emballage IKKE undtaget.

De fleste danske erhvervsproducenter vil være undtaget, da definitionen af en Mikrovirksomhed jf. BEK nr. 466 af 16/05/2024 §2 stk. 12 er: Enhver fysisk eller juridisk person, der beskæftiger under ti personer og har en årlig omsætning, forstået som det beløb, der er indtjent i en bestemt periode, eller en årlig balance, forstået som en oversigt over virksomhedens aktiver og passiver, der ikke overstiger 15 mio. kr.

Læs mere på siden Regler for emballage.