skip to Main Content

Kære medlem

COVID-19 begrænsningerne har også konsekvenser for vores forenings aktiviteter. Alle vores kurser og anden undervisning er udskudt. Generalforsamlingen kan ikke afvikles i 2. kvartal i overensstemmelse med vedtægterne, og vi har måttet aflyse vores vinterseminar.

Med den nu udmeldte planlagte dato sidst i august for at løfte begrænsningerne i forsamlingsfriheden, hænger flere af vores kommende aktiviteter i en tynd tråd. Det årlige vinskue ligger i den første ”åbne” weekend efter den planlagte afslutning af begrænsningerne, og både Vinens dag og Mjødens dag ligger tillige i september.

Statsministeren har meddelt, at der 10. maj igen vil komme nye skridt for åbningen af Danmark, skridt, som kan påvirke vores planer. Men i bestyrelsen ser vi lige nu fortrøstningsfuldt på situationen, og planlægger ud fra, at vi vil kunne afholde Vinskuet, Mjødens dag og Vinens dag som planlagt.

For Vinskuet betyder det, at de datoer, du vil kunne se i Vinpressen og på hjemmesiden fortsat gælder. Datoerne er:

• Vintilmelding på FDV’s hjemmeside den 1. -15. juni
• Vinindlevering på Lammestrupvej 18, 4140 Borup den 4.- 11. juli
• Vinbedømmelse på Svenstrup Gods tirsdag den 11. august
• Vinskue på Hotel Faaborg Fjord lørdag den 5. september

For Generalforsamlingen betyder det, at vi lige nu planlægger på at afvikle søndag den 6. september på Hotel Faaborg Fjord, umiddelbart efter Vinskuet. Datoerne er:
• Fremsendelse af forslag til dagsordenen til formanden: den 22. august
• Offentliggørelse af dagsordenen: den 30. august
• Generalforsamling på Hotel Faaborg Fjord: søndag den 6. september

For Åbne Vingårde / Dansk Vindag er datoen fortsat som planlagt:
• Lørdag 19. september 2020.

Husk at ajourføre dine medlemsdata på hjemmesiden, hvoraf fremgår, om du har åben vingård eller ikke.

For Mjødens dag er der ingen ændringer til planen. Datoen er:
• Lørdag den 26. september 2020 i Spinnerihallerne, Vejle

Jeg håber, du har haft tid og mulighed for at pleje dine vinstokke og klargjort vinmarken til forårets komme.

Du og dine ønskes en fortsat God Påske.

Pas på jer selv.
Hans Münter
Formand for FDV