Skip to content

Hvis man ønsker at sælge eller udskænke stærke drikke (2,8 % alkohol eller derover) til nydelse på eller ved sagsstedet, skal man have en alkoholbevilling. Hvis salg eller udskænkning foregår udenfor ens egen matrikel med offentlig adgang, skal man have en lejlighedstilladelse.

Men hvis man fremstiller eller importerer alkohol – eller er økonomisk knyttet til personer/virksomheder der er alkoholproducenter, så er man som udgangspunkt afskåret fra at få en alkoholbevilling eller en lejlighedstilladelse! Se restaurationslovens §16.

Smagsprøver uden bevilling

Hvis man ikke har en alkoholbevilling, har man som producent af alkohol lov til at udlevere smagsprøver af alkoholiske drikke til kunder i egne forretningslokaler eller på udstillinger. Men kun i det omfang, at man ikke tjener penge på det. Det vil sige, at man kun må tage imod et beskedent vederlag for smagsprøver. Se restaurationslovens §24.

Dispensation alkoholbevilling

Det er muligt at ansøge om dispensation, og den skal man have hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Når man har fået sin dispensation, skal man efterfølgende søge om en alkoholbevilling.

Når man har fået sin alkoholbevilling, er det lovligt at tjene penge på salg og udskænkning i tilknytning til sin produktion i egne lokaler.

Alkoholbevillingen er personlig. Det betyder, at når der er tale om virksomheder i selskabsform vil der være krav om, at direktion og hele eller dele af bestyrelsen skal have en personlig alkoholbevilling.
En alkoholbevilling gives typisk for en periode på 8 år.

Dispensation lejlighedstilladelse

Sker der alene servering af stærke drikke (2.8 % alkohol eller derover) ved et enkeltstående arrangement med offentlig adgang, der ikke foregår på ens egen matrikel, skal der ikke søges en alkoholbevilling, men derimod en lejlighedstilladelse. Offentlig adgang er både, hvis der er gratis adgang og hvis der betales entre.

Der skal ansøges om lejlighedstilladelsen hver gang salg eller udskænkning, herunder smagsprøver, foregår udenfor matriklen med offentlig adgang, og forud for hver ansøgning om lejlighedstilladelse, skal man have en dispensation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det lokale politi kan fastsætte en eventuel grænse over antallet af lejlighedstilladelser.

Uanset om der er tale om offentlige eller lukkede arrangementer, skal der ansøges om lejlighedstilladelse. Hvis politiet vurderer, at der er tale om et lukket arrangement, vil man få at vide, at det ikke kræver en tilladelse.

Ansøg om Dispensation alkoholbevilling

Skriv til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på mail naeringsret@erst.dk og ansøg om dispensation for Restaurationslovens § 16. Man skal angive virksomhedens navn, CVR, mængde vin, cider, mjød og spiritus, som man årligt producerer.

Når man får dispensationen, skal man efterfølgende søge om alkoholbevilling hos Politiet: https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/restaurationer/alkoholbevilling

Ansøg om Dispensation Lejlighedstilladelse

Skriv til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på mail naeringsret@erst.dk og ansøg om dispensation for Restaurationslovens § 22. Man skal angive virksomhedens navn, CVR, mængde vin, cider, mjød og spiritus, som man årligt producerer.

Når man får dispensationen, skal man efterfølgende søge om en Lejlighedstilladelse hos Politiet:
https://politi.dk/soeg-om-tilladelse/begivenheder/lejlighedstilladelse

Link til mere information