skip to Main Content

Høringsportalen

FDV er blevet gjort bekendt med, at der er følgende nye forordninger og forslag i høring. Disse er at finde på Høringsportalen.

 1. Høring om udkast til to forordninger, der omfatter følgelovgivning i relation til bestemmelserne i spiritusforordningen om geografiske betegnelser for spiritus samt høring om udkast til EU-vejledning om mærkning af spiritus.
  Links til Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63576 og https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63577
  Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest den 17. januar 2020.
  Høringssvar bedes sendt til: 29@fvst.dk.
 2. Fødevarestyrelsen har udsendt høring over
  1) forslag til ændrede grænseværdier for bly i visse fødevarer. Link til Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63548.
  Og
  2) forslag til ændrede og nye grænseværdier for cadmium i visse fødevarer. Link til Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63549
  Eventuelle bemærkninger bedes være gh@di.dk i hænde senest den 6. januar 2020 om eftermiddagen.
 3. Høring over udkast til vejledning om mærkning af produkter med beskyttede betegnelser (BGB/BOB/GTS)
  Links til Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63573
  Bemærkninger til udkastet kan sendes til livn@fvst.dk og 29@fvst.dk senest den 16. januar 2020.

FDV bestyrelse vil drøfte disse forslag og forordninger og fremsende et officielt FDV svar herpå. Hvis du har bemærkninger, som du vurderer, FDV skal inkludere, skal disse fremsendes til FDV’s sekretariat (sekretariat@vinavl.dk) senest hhv.

 • Den 12. januar 2020 vedr. de to forordninger vedr.  spiritus
 • Den 4. januar 2020 vedr. grænseværdier for bly og cadmium
 • Den 11. januar 2020 vedr. mærkning af produkter med beskyttede betegnelser.

Som privatperson kan du naturligvis fremsende dine egne bemærkninger direkte til pågældende kontaktperson.