Skip to content

Opsorteringen foregår over to dage. Den første dag sorteres de indleverede vine. Den anden dag klargøres vinene til analyse.

Det er en stor logistisk opgave som udføres af en række frivillige medlemmer.

Den første dag

De indleverede vine skal sorteres til hhv. analyse, bedømmelse og til vinskuet. Desuden skal de vine, der skal sendes til hhv. analyse og bedømmelse yderligere sorteres i kategorier. F.eks. kan hvidvine og rødvine ikke bedømmes sammen, men skal bedømmes hver for sig.

Inden sorteringen, bliver der genereret labels til hver flaske med angivelse af dels en smagerækkefølge dels placeringen i en bestemt kasse.

Vinene fra hver vinproducent skal kontrolleres i forhold til tilmeldingerne og hver eneste flaske skal påsættes den label, der angiver smagerækkefølge og placering i en kasse. Herefter skal flaskerne placeres i de respektive kasser.

Den anden dag

Der indleveres 4 flasker af hver vin, hvoraf den ene anvendes til analyse. Disse flasker åbnes og hver flaske hældes i 3 analysebeholdere. Den resterende vin i hver flaske påføres CO2 og lukkes igen. Disse vine anvendes på FDV’s kurser.

De mousserende vine åbnes ikke, men åbnes først umiddelbart før analysen gennemføres.

Alle analysebeholdere og de mousserende vine fragtes til analyseinstituttet.