skip to Main Content

Erfa- og lokalgrupper

Erfaringsudvekling og fællesskab omkring den passion som vi alle deler, er en vigtig del af grundlaget i Foreningen Dansk Vin. 

Der findes erfa- og lokalgrupper over hele landet. Nogle er geografisk tilknyttet, andre er bundet op på en bestemt interesse. Fælles for alle er, at de er drevet af entusiastiske folk med en stor grad af pionerånd og villighed til at dele erfaringerne. 

Som medlem FDV har du mulighed for at deltage i et fællesskab og erfaringsudveksling omkring din interesse inden for vin.

Hvis du er interesseret i at være med i en erfa/lokalgruppe, kan du kontakte en af nedenstående gruppeledere.

Forskellen på lokalgrupper og Erfa-grupper

Lokalgrupperne er en del af FDV’s formelle struktur. Lokalgrupperne er geografisk betingede, og hjælper med til at skabe et attraktivt miljø for medlemmerne i sit geografiske område.

Erfa-grupperne er grupper, som medlemmer opretter omkring en interesse enten i et nærområde eller på tværs af landet. Et eksempel er gruppen Mousserende vin, der dækker alle interesserede for mousserende vin i hele landet, mens gruppen Midtjyske Vinavlere er en Erfa-gruppe i et geografiske område.

Har du selv lyst til at starte en erfagruppe, kan du kontakte FDV og få information om muligheden for støtte til oprettelse af en  gruppe. FDV kan også hjælpe med kontaktoplysninger om medlemmer i dit lokalområde.

 

Lokalgrupper

VinavlerGruppen Midtjylland
Ole N. Østergaard
T +45 8684 6403
M +45 2174 6403
E ole-ostergaard@fiberpost.dk

Skive-Mors
Viggo Bjerregaard
T +45 4059 3120

E vb@massiv.dk

Djursland
Hans Neergaard Münter
T +45 2010 9089
E kasserer@vinavl.dk

Sydvestjydske Vinavlere
Karl Johan Bendorff
T +45 4131 5262
E thrane-bendorff@mail.tele.dk

Østjyske Vinavlere
Asger Bertram
T +45 4028 3878
E asgerbertram@hotmail.com

Nordvestjyske Vinavlere
Ejgil Kølbæk
T +45 2068 2987
E ejgil@koelbaek.dk

Lokalgruppe Syd-Sønderjylland
Jens Wichmann
T +45 2982 4748
E familienwichmann@gmail.com
W vinavlsyd.dk

Samsø
Kim Hedegaard
T +45 2199 8550
E kimhedegaard@godmail.dk 

Svendborg/Nyborg og opland
Jørgen Hanghøi
T +45 4029 6598
E jorgenhanghoi@gmail.com
E vinerfagruppe@gmail.com

Vinavlerne Sydhavsøerne
Henrik Ploug
T +45 5471 1704
T +45 6080 4328
E ploug10@gmail.com

Sydsjælland
Lars Holt
T +45 5573 6778
E larsholt@stofanet.dk
W heeringholt.itnih.dk/vinavl

Midtsjælland
Kim Møllebro Hansen
T +45 2327 9711
E pilogvin@gmail.com

Nordsjælland
Jean Becker
T +45 4060 5755
E jbecker@techlinq.dk

Nordvestsjælland
Tom Christensen
T +45 2843 5891
E tom@dyrehojgaard.dk

Erfa-grupper

Mousserende vin
Bjarne Ingstrup
T +45 2370 1613
E bjarne.ingstrup@mail.tele.dk

Mjødbryggerne
Thomas Priiskorn
T 61 666 099
E kontakt@mjodgard.dk

Midtjyske Vinavlere
Ivan Bogner
T +45 9855 0255
E vinavl@c.dk

Erfa-gruppe Odense
Svargo Petersen
T +45 2624 7784
E svargo.petersen@gmail.com

Vestegnen
Eva Jensen
T +45 3834 1224
E evajen.sobanke@gmail.com

Nordjydske Vinavlere
Ole H. Andersen
T +45 2137 7749
E vinavler@gmail.com
W nordjysk-vinavl.dk