skip to Main Content

Foreningen bruger BBCH skalaen til at bestemme vinplanternes vækstudvikling og hvornår der skal indrapporteres til høstrapporten.

Ved BBCH 09 indrapporteres udspring.
Ved BBCH 65 indrapporteres blomstring.
Ved BBCH 82 indrapporteres farveskifte.

Vinstokkens årscyklus: BBCH-skalaen er et praktisk værktøj

Af Lars Hagerman

Man skal kunne beskrive vinstokkens årscyklus i præcise termer. Dette af flere grunde, dels fordi det er ønskeligt generelt at kunne definere et givet stadium, dels fordi næringstoffer, plantestyrkningsmidler og fungicider (økologiske såvel som ikke-økologiske) skal bruges i bestemte vegetationsstadier. Det er også en fordel at ha klart definerede stadier når data skal indsendes til høstrapporten. For mange kulturplanter, deriblandt vinstokken, har man udarbejdet den såkaldte BBCH-skala. Skalaen udarbejdedes oprindeligt i Tyskland, hvor den afløste den tidligere Eichhorn & Lorenz skala. Nu bruges BBCH-skalaen over hele Europa. Langt de fleste anbefalinger og gode råd fra myndigheder og konsulenter vedrørende vinstok og vinmark bruger og henviser til BBCH-stadiet for at tidsbestemme anbefalinger og råd.

BBCH-skalaen er bekvem, fordi den med kun 2 cifre beskriver et eksakt udviklingsstadium i en plantes årlige udvikling. Skalaen inddeler den årlige udvikling i 10 makrostadier som hver underindeles i 10 mikrostadier. Der er således 100 (00-99) veldefinerede udviklingsstadier. Første tal giver makrostadiet, andet tal mikrostadiet. F.eks. definerer stadium 65 vinstokkens fulde blomstring, hvor 50 % af blomsterhætterne er smidt af.

Makrostadierne 2, 3 og 4 findes ikke hos vinstokken, men derimod hos flertallet af andre kulturplanter.

I Vinpressen nr 2, 2004 har jeg skrevet en artikel om BBCH-skalaen, og min ny artikel her i nr 1, 2008 er kun en påmindelse/opfordring at bruge skalaens stadier i diskussioner, debatter, artikler etc. Hvis man diskuterer med en kollega i Danmark, Sverige, Tyskland, England etc., så er det meget nemmere at bruge skalaens stadier end en masse ord som måske kan misforstås. Desuden bør høstrapporttabeller på FDV’s hjemmeside og i Vinpressen for fremtiden indeholde oplysninger om BBCH-stadium.

Nedenstående tabel er den samme som blev bragt i Vinpressen nr 2, 2004. Dog har jeg med fed og kursiv skrift fremhævet de BBCH-stadier (f.eks. udspring, blomstring) som skal indberettes til høstrapporten. Vedrørende 89 så er det dog høstdatoen, som gælder – og det kan jo være langt efter at stadie 89 er begyndt. Bladfældning (92-97) og overgang til hvilestadium kan gå meget hurtigt hvis der bliver nattefrost. Det tyske ord ”Traubenschluss” er vanskeligt at oversætte til dansk (den direkte oversættelse ”klaselukning” kunne vel bruges / red.) og jeg har derfor beholdt det i tabellen.

BBCH-skalatrin – Beskrivelse

Makrostadium 0 – Knopbrydning (Udspring)

00. Hvileperiode: Vinterøjnene er spidsede/mere runde, alt efter druesort lys- til mørkebrune. Knopskællene mere eller mindre lukkede.

01. Knopperne begynder at svulme, indenfor knopskællene begynder  øjnene at blive større.

03. Knopperne svulmer ikke mere: Opsvulmede men ikke grønne.

05. Uldstadiet: Uldlignende brune hår/tråde klart synlige.

07. Udspring begynder: Første grønne skudspidser bliver synlige.

09. Udspring: Grønne skudspidser tydeligt synlige.

Makrostadium 1 – Bladudvikling

11. Første blad udviklet og foldet ud fra skuddet.

12. 2 blade udviklede

13. 3 blade udviklede, første sprøjtning for interspecifikke sorter

1x. Fortløbende stadier til…

19. 9 eller flere blade udviklede

Makrostadium 5 – Blomsterknopperne udvikles

53. Blomsterstandene (tysk ”Gescheine”/Infloreszenzen) tydelige

55. Blomsterknopperne bliver større, men stadigvæk i tæt klump.

57. Blomsterknopperne store, fuldt udviklede og adskilte fra hinanden.

Makrostadium 6 – Blomstring

61. Blomstring begynder: De første hætter over blomsterne falder af.

63. ”Forblomst”: 30 % af blomsterhætterne er smidt af.

65. Fuld blomstring: 50 % af blomsterhætterne er smidt af.

68. 80 % af blomsterhætterne er smidt af (aftagende blomstring).

69. Blomstring slut.

Makrostadium 7 – Frugtudvikling

71. De befrugtede frugtknopper begynder at vokse.

73. Druerne er haglstore; drueklasen begynder at sænke sig.

75. Druerne er ærtestore, klasen hænger.

77. Druerne har næsten fuld størrelse, ”Traubenschluss” begynder.

79. Druerne har fuld størrelse, ”Traubenschluss” færdigt.

Makrostadium 8 – Druerne modner

81. Modning begynder: druerne begynder at blive lyse, resp. at få farve

83. Druerne fortsætter med at blive lyse, resp. at få farve.

85. Druerne begynder at blive bløde.

89. Druerne er fuldt modne – høstmodne.

Makrostadium 9 – Overgang til hvileperiode

91. Efter vinhøsten: årets skud afhærdes (afmodnes), bliver træagtige, gule eller brune.

92. Bladene begynder at få efterårsfarve

93. Bladene begynder at falde af.

95. 50 % af bladene er faldet af.

97. Slut på bladfældningen.

99. Vinstokken indstiller sig på vinterhvile.