skip to Main Content

Tilmelding Vinskue 2020

Tilmelding af vine kan foretages i perioden den 1. juni til 15. juni

Inden vinen indsendes til bedømmelse til Vinskuet skal den tilmeldes og deltagerafgift være betalt. Tilmelding og betaling skal ske elektronisk via foreningens hjemmeside fra den 1. juni til 15. juni 2020.

Tilmelding vine

Indlevering af vine

Indlevering af vine vil kunne foregå i perioden den 4. – 11. juli på adressen ”Ellebækgaard”, Lammestrupvej 18, 4140 Borup. Bedømmelsen af vinene vil i lighed med sidste år foregå på Svenstrup Gods ved Borup den 11. august.

Vinskue og festmiddag

Vinskuet og den efterfølgende festmiddag vil blive afholdt lørdag den 5. september 2020 på Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg, hvor der også vil være mulighed for at bestille overnatning til en aftalt specialpris. Værelse skal bestilles direkte hos Hotel Faaborg Fjord på tlf. 6261 1010.

Generalforsamling

Dagen efter vinskuet, søndag den 6. september, afholdes generalforsamlingen på Hotel Faaborg Fjord. Klik her for at læse mere om generalforsamlingen.

Regler for Dansk Vinskue

Med udviklingen indenfor dansk vinproduktion har der i Vinskueudvalget været arbejdet med en opdatering af Regler for Dansk Vinskue. Det er den grundlæggende opfattelse, at regler for fremstilling af vin, som tilmeldes Dansk Vinskue, bør være ens for både Erhvervsmedlemmer og Hobbymedlemmer og skal følge reglerne for Erhvervsmedlemmer.

Det er muligt at tilmelde forsøgsvine, dvs. vine som ikke overholder reglerne for f.eks. forøgelse af alkoholprocenten eller der er tale om en sort, der ikke er opført på OIV’s liste over de 4020 godkendte druesorter.

Det drejer sig primært omkring sukker- og sulfittilsætning samt syrekorrektion i vinificeringsforløbet, hvor der eksempelvis for druevine maksimalt må foretages en øgning af alkoholprocenten med 3 ved tilsætning af sukker, og at den totale alkoholprocent i den færdige vin ved tilsætning af sukker ikke må overstige 11,5 % for hvidvin og 12 % for rødvin.

Disse forhold er nærmere beskrevet i det samlede regelsæt, som vil være gældende i 2021 og fremover, hvilket dermed også vil være gældende for høsten 2020.
Vinbedømmelsen og Vinskue 2020 vil altså blive gennemført efter de hidtidige regler. Dog skal vinificering være foretaget i Danmark og kun på råvarer produceret i Danmark.

Da vi jo også har deltagere fra de andre Skandinaviske lande, gælder reglerne tilsvarende nationalt for disse vine. Altså svensk vin vinificeret i Sverige på svensk producerede råvarer, og norsk vin vinificeret i Norge på norsk producerede råvarer.

Se detaljeret instruks for tilmelding og gennemførelse af Vinskuet i det komplette Vinskueregelsæt.

Vinskueregelsæt

De danske regler for vinificering, som tager udgangspunkt i EU-regler for erhvervsvinavlere

Et overskueligt koncentrat af de væsentligste forhold fra regelsættet, som er vigtige for hobbyvinavlere