skip to Main Content

Frostskader

Vinplanterne er følsomme overfor frost, især om foråret hvor knopperne begynder at springe ud. Det er ikke altid, at man kan gøre noget for at undgå frostskader, men der er flere muligheder for at minimere frostskaderne.