Skip to content

Lokalgruppe- og udvalgsformandsmøde Udsat

Pga. Covid-19 situationen udsættes Lokalgruppe- og udvalgsformandsmødet. Mødet var planlagt til afholdelse den 30. januar 2021.

Bestyrelsen har drøftet om mødet skulle afholdes som et online møde, men har vurderet at det ikke har den samme værdi som et fysisk møde.

Når situationen tillader det, vil bestyrelsen finde en ny dato for mødet.