Skip to content

Formandsmøde 2019

Det årlige landsmøde for FDV’s lokal- og erfa-gruppers kontaktpersoner og i år for første gang også for formændene for arbejdsudvalgene under bestyrelsen blev afholdt på Frederiksdal Gods lørdag den 26. januar.

Harald Krabbe bød indledningsvis velkommen, og i en pause i mødet fik vi også en rigtigt interessant rundtur i det imponerende vineri.

Under overskriften “Fremtidens vinskuer” gav vinskueudvalgets formand Søren Refslund Møller en opdatering på udvalgets arbejde siden det seneste vinskue og et oplæg til de nye regler, der kommer til at gælde for Dansk Vinskue 2019. Bedømmelsesskala og bedømmelseskriterier blev diskuteret blandt andet. Pointgrænserne for de forskellige præmieringer vil blive justeret lidt ned i år, og et særligt arrangement for offentligheden med præmierede salgsvine er under planlægning.

FDV’s formand Knud Zangenberg gennemgik FDV’s organisationsstruktur, og de enkelte udvalgs opgaver blev vendt. Udvalgskommisorierne skal rettes til af udvalgene selv, så de enkelte udvalg har velafgrænsede opgaver og klare mål, og der ikke falder opgaver uløste ned mellem to udvalg.

Regionsstrukturen blev kort berørt. Den eneste etablerede region – Fyn – er p.t. på standby afventende en afklaring i bestyrelsen af regionsstrukturens fremtid.

Endelig var der en runde med afrapportering af aktiviteter i det forløbne år og planer for det kommende fra de repræsenterede lokal- og erfagrupper. Grupperne er meget forskellige i størrelse, sammensætning og aktivitetsniveau; men der er dog også tydelige ligheder mellem de bedst fungerende lokalgrupper, der mødes 3-4 gange årligt, typisk omkring et fagligt foredrag, et praktisk beskæringskursus og/eller en sommerudflugt samt vinsmagninger, der kan være organiseret som et lokalt vinskue.

Rundvisning i det imponerende vineri på Frederiksdal Gods i forbindelse med landsmøde 2019 for gruppeformænd.
Harald Krabbe fremviser det imponerende vineri på Frederiksdal Gods i forbindelse med FDV’s landsmøde 2019 for gruppeformænd.