Skip to content

Generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 20. april på Dalum Landbrugsskole på Fyn.

Bestyrelsen foreslår følgende vedr. fastsættelse af kontingenternes størrelse:

  • Kontingentet er fra 2025 kr. 525 for alle medlemmer. For erhvervsmedlemmer opkræves tillige et tillægskontingent.
  • Tillægskontingentet opkræves således:
    • For en produktion indtil 3.000 l: kr. 1.000
    • For en produktion mellem 3.000 l og 10.000 l: kr. 1.750
    • For en produktion herover: kr. 2.500
    • For erhvervsmedlemmer tillægges kontingenterne moms.

Generalforsamlingen starter kl. 10. Der er registrering samt kaffe og lidt morgenbrød fra kl. 9.30.

Der er frokost kl. 13. Denne koster 75 kr., og forudgående bestilling og betaling af frokosten skal ske på www.vinavl.dk/frokost