Skip to content

Dansk Vinskue 2019

Sæt kryds i kalenderen: Den 7. september 2019.

Terminer og rammer for Dansk Vinskue 2019 er nu på plads, og med den fantastiske vinhøst i 2018 in mente er forventningerne høje med hensyn til deltagelse i årets vinpræsentation.

I 2018 fik vi frugtvinene med i årets bedømmelse. Det skete på et lidt sent tidspunkt i tilmeldingsfasen og gav lidt problemer i tilmeldingssystemet. Med god vilje fra alle sider lykkedes det dog, og vi fik en pæn repræsentation af frugtvine med i bedømmelsen og skuet.

Tilmelding

I år forventer vi at have et nyt og forbedret tilmeldingssystem på plads, så medlemmerne kan tilmelde vine på foreningens hjemmeside i perioden 1. til 30. juni.

Indlevering af vine

Indlevering af vine vil kunne foregå i perioden 13. -19. juli på adressen ”Ellebækgaard”, Lammestrupvej 18, 4140 Borup, og bedømmelsen af vinene vil i lighed med sidste år foregå på Svenstrup Gods ved Borup 6. august.

Vinskue og festmiddag

Selve Vinskuet vil blive afholdt lørdag 7. sept. 2019. Vinskuet med efterfølgende festmiddag vil foregå på Vilcon Konferencecenter, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, hvor der også vil være mulighed for at bestille overnatning til en aftalt specialpris på 800 kr. pr. dobbeltværelse og 600 kr. for enkeltværelse incl. brunch. Værelse skal bestilles direkte hos Vilcon på tlf. 58571500.

Regler for Dansk Vinskue

Med udviklingen indenfor dansk vinproduktion har der i Vinskueudvalget været arbejdet med en opdatering af Regler for Dansk Vinskue. Det er den grundlæggende opfattelse, at regler for fremstilling af vin, som tilmeldes Dansk Vinskue, bør være ens for både Erhvervsavlere og Hobbyavlere og skal følge reglerne for Erhvervsavlere.

Det drejer sig primært omkring sukker- og sulfittilsætning samt syrekorrektion i vinificeringsforløbet, hvor der eksempelvis for druevine maksimalt må foretages en øgning af alkoholprocenten med 3 ved tilsætning af sukker, og at den totale alkoholprocent i den færdige vin ved tilsætning af sukker ikke må overstige 11,5 % for hvidvin og 12 % for rødvin.”

Derudover skal vinificering være foretaget i Danmark og kun på råvarer produceret i Danmark.
Da vi jo også har deltagere fra de andre Skandinaviske lande, gælder reglerne tilsvarende nationalt for disse vine. Altså svensk vin vinificeret i Sverige på svensk producerede råvarer, og norsk vin vinificeret i Norge på norsk producerede råvarer.

Da vinene til Vinskuet jo allerede er producerede, vil disse regler først træde i kraft for 2020, således at 2019 bliver et overgangsår.

Der vil i løbet af 2019 forud for vinhøsten blive informeret nærmere omkring de fremtidige regler.

Søren Refslund Møller, marts 2019.