skip to Main Content

COVID-19

Bestyrelsen følger Regeringens anbefalinger nøje. Derfor har vi besluttet, at alle arrangementer, som FDV tegner sig for, udskydes indtil situationen er normaliseret. Det være sig indendørs såvel som udendørs kurser og lignende. Bestyrelsen henviser ligeledes til, at alle Lokalgrupper, ERFA-grupper, vinklubber og mjødlaug følger samme retningslinje og udskyder planlagte arrangementer til senere.

Generalforsamlingen ligger udenfor Regeringens nuværende “restriktionsvindue”, og bestyrelsen vil derfor senest den 3. april beslutte, om Generalforsamlingen afvikles som planlagt den 18. april, eller om den udskydes til senere i 2. kvartal.