skip to Main Content

Bekendtgørelser og regler om vin

Der findes flere bekendtgørelser og regler, som har indflydelse på vores område. Senest har bekendtgørelse nr. 1199 været i høring. Denne bekendtgørelse og alle andre bekendtgørelser som sendes i høring, kan ses på høringsportalen. Alle har mulighed for at indsende høringssvar, men sædvanligvis er det primært interesseorganisationer ol., som f.eks. FDV, der indsender høringssvar. FDV har også i det aktuelle tilfælde drøftet udkastet til den nye bekendtgørelse, og har ikke fundet, at det har givet anledning til bemærkninger til udkastet.

FDV følger løbende med i de bekendtgørelser og regler, som kan have betydning for vores område, og informerer løbende om dette på hjemmesiden og i Vinpressen. På hjemmesiden under Inspiration, Lovgrundlag kan man læse mere.

Har du fået øje på regler eller bekendtgørelser, som du mener at FDV skal se nærmere på eller informere om, eller savner du information, er du velkommen til at sende en mail til webmaster@vinavl.dk