skip to Main Content

Vinskuet bliver rekordstort

Et Dommerbord Ved Vinbedømmelsen På Dyrehøj Vingaard. Foto Børge Klamer.

Det kommende Dansk Vinskue 2017, der udfolder sig på Hotel Comwell i Middelfart lørdag den 19. august, bliver med 277 tilmeldte vine det største vinskue i dansk vins historie.

Vinskueudvalgets formand Søren Refslund Møller skriver i augustnummeret af Vinpressen blandt andet:

Markant forbedret kvalitet af danske vine … var det generelle indtryk, dommerne oplevede ved FDV’s smagning af danske vine på Dyrehøj Vingaard den 17. juli 2017. Nogle af dommerne havde deltaget tidligere og har kunnet følge udviklingen, som de oplever som en markant forbedring over de seneste år. Der deltog også en del nye dommere, som gav udtryk for deres overraskelse over kvalitetsniveauet, som overgik deres forventninger til dansk producerede vine. … Smagningen blev udført af 5 dommerhold, som i år bedømte efter et revideret smageskema. Skemaet er fortsat baseret på et 20 points system, men er blevet udbygget med flere smagsparametre … Som resultat af bedømmelsen blev der givet Guldmedalje til 3 vine, Sølvmedalje til 8 vine, Bronzemedalje til 36 vine samt betegnelsen Særlig Udmærkelse til 80 vine, hvilket tilsammen udgør næsten halvdelen af de tilmeldte vine.