skip to Main Content

Et mere rummeligt FDV

På den årlige ordinære generalforsamling i Foreningen af Danske Vinavlere, som blev afholdt på AU Forskningscenter Årslev lørdag den 22. april, blev resultatet af bestyrelsens fusionsforhandlinger med branche- og markedsføringsorganisationerne Danske Vingaarde og Dansk Forum for Frugtvin fremlagt, og de resulterende vedtægtsændringer blev sat til afstemning. Der var overvældende flertal for de nye vedtægter, idet 34 ud af 39 stemmeberettigede stemte for og ingen imod. Et uafhængigt forslag om ændring af foreningens navn til Foreningen Dansk Vin blev ligeledes vedtaget med et pænt flertal.

Det godkendte officielle referat kan downloades her. Det kan også læses i juni-nummeret af Vinpressen. Årsregnskab for 2016, inklusive balance (korrigeret og revideret af ekstern revisor efter generalforsamlingen) og noter kan ligeledes downloades.