skip to Main Content

Tilmelding Vinskue 2019

Tilmelding af vine kan foretages i perioden den 1. juni til 30. juni.

I år tager vi et nyt og forbedret tilmeldingssystem i brug, så medlemmerne kan tilmelde vine på foreningens hjemmeside i perioden 1. til 30. juni.

Indlevering af vine

Indlevering af vine vil kunne foregå i perioden den 13. – 19. juli på adressen ”Ellebækgaard”, Lammestrupvej 18, 4140 Borup. Bedømmelsen af vinene vil i lighed med sidste år foregå på Svenstrup Gods ved Borup den 6. august.

Vinskue og festmiddag

Vinskuet og den efterfølgende festmiddag vil blive afholdt lørdag den 7. september 2019 på Vilcon Konferencecenter, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, hvor der også vil være mulighed for at bestille overnatning til en aftalt specialpris på 800 kr. pr. dobbeltværelse og 600 kr. for enkeltværelse incl. brunch. Værelse skal bestilles direkte hos Vilcon på tlf. 58571500.

Regler for Dansk Vinskue

Med udviklingen indenfor dansk vinproduktion har der i Vinskueudvalget været arbejdet med en opdatering af Regler for Dansk Vinskue. Det er den grundlæggende opfattelse, at regler for fremstilling af vin, som tilmeldes Dansk Vinskue, bør være ens for både Erhvervsavlere og Hobbyavlere og skal følge reglerne for Erhvervsavlere.

Det drejer sig primært omkring sukker- og sulfittilsætning samt syrekorrektion i vinificeringsforløbet, hvor der eksempelvis for druevine maksimalt må foretages en øgning af alkoholprocenten med 3 ved tilsætning af sukker, og at den totale alkoholprocent i den færdige vin ved tilsætning af sukker ikke må overstige 11,5 % for hvidvin og 12 % for rødvin.”

Derudover skal vinificering være foretaget i Danmark og kun på råvarer produceret i Danmark.
Da vi jo også har deltagere fra de andre Skandinaviske lande, gælder reglerne tilsvarende nationalt for disse vine. Altså svensk vin vinificeret i Sverige på svensk producerede råvarer, og norsk vin vinificeret i Norge på norsk producerede råvarer.

Da vinene til Vinskuet jo allerede er producerede, vil disse regler først træde i kraft for 2020, således at 2019 bliver et overgangsår.

Der vil i løbet af 2019 forud for vinhøsten blive informeret nærmere omkring de fremtidige regler.

Se detaljeret instruks i det komplette vinskueregelsæt.

Søren Refslund Møller
Vinskueudvalget
ellebaek1@outlook.dk