skip to Main Content

Stiftende møde i FDV’s Fynskreds

Torsdag den 31. marts 2016 blev der afholdt et stiftende møde i Foreningen af Danske Vinavleres Fynskreds, der skal fungere som pilotprojekt for den planlagte nye regionsstruktur i foreløbig et år. Mødet fandt sted under rigtigt gode forhold i festsalen på Dalum Landbrugsskole i Odense S.

Med 18 deltagere fra Fyn af 127 personligt indbudte (via email) var fremmødet ikke imponerende; men heller ikke decideret skuffende for arrangørerne, der lidt optimistisk havde bestilt vand, kaffe og kage til 30. Foruden de 18 deltog Søren Kofoed Nielsen fra Tølløse.

Jørgen Broe fungerede som mødeleder og indledte med at byde deltagerne velkomne og fremlægge aftenens program. FDV’s strukturplaner blev derefter beskrevet af FDV’s næstformand Søren Kofoed Nielsen, lidt suppleret af Vinpressens redaktør Ole Stauning.

Derefter fulgte en præsentationsrunde, hvor deltagerne var opfordret til at fortælle, hvem de var, hvor i regionen de havde hjemme, og om deres erfaringer med vinavl og særlige interesser. Under denne runde blev det klart, at mødedeltagerne dækkede hele spektret fra FDV’s allerførste medlemmer og medlemmer med mange års aktiv foreningsdeltagelse til relativt nye vinavlere og vinavlere uden tilhørsforhold til en lokalgruppe. Nogle havde mere på hjerte end andre, og ud over de personlige oplysninger blev der også sagt meget postivt om at deltage i ERFA-grupper af flere af deltagerne og især om den ene fungerende østfynske gruppe “Svendborg, Nyborg og opland”, hvori over halvdelen af FDV’s fynske medlemmer idag er organiseret, og som ifølge nogle af de fremmødte har nået grænsen for sin kapacitet.

Der var nogen diskussion af både nødvendighed og formålstjenlighed af den påtænkte nye struktur under og efter præsentationerne, hvilket muligvis kom lidt bag på arrangørerne og i hvert fald medvirkede til, at tidsplanen for aftenen efterhånden skred. Mødelederen måtte nærmest gennemtvinge den planlagte kaffepause, hvor der under overskriften “mingling” var lagt op til, at der skulle etableres nye kontakter og nye samarbejder.

Efter pausen var der en opsamling, hvor deltagerne blev opfordret til at give deres mening til kende om planerne fremadrettet. Der opstod igen en ret livlig diskussion, og desværre fik man – måske på grund af det fremskredne tidspunkt – ikke også samlet op på et af mødets erklærede formål, som der faktisk var udtrykt interesse for at gøre noget ved fra flere af de fremmødte, nemlig etableringen af en eller flere nye fynske ERFA-grupper. Status hvad dette angår må derfor følge senere.

Tre af de fremmødte meldte sig derefter som deltagere i Fynskredsens forretningsudvalg, nemlig Leif Ganderup, Per Frank og Ole Stauning. Desuden gav Eva Terkelsen og Jørgen Broe udtryk for, at de ville støtte gruppens arbejde f.eks. i forbindelse med arrangementer. Gruppen konstituerer sig / aftaler indbyrdes opgavefordeling i den nærmeste fremtid.

Der var planlagt to faglige indlæg af hver cirka en halv times varighed, nemlig Søren Kofoed Nielsen om “Valg af druesorter, især for nye vinavlere” og Jørgen Broe med “Lidt teori om smagning og hvordan man smager på vin”. Det var åbenlyst, at der ikke var tid til det hele, så begge oplægsholdere tilbød at stille sig til rådighed ved senere arrangementer. Søren Kofoed nåede igennem godt halvdelen af sit indlæg, inden tiden løb ud og Jørgen Broe måtte takke for mødedeltagernes engagement.