Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder 4 til 6 møder årligt. Sædvanligvis deltager sekretæren, webmasteren og redaktøren i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens sammensætning kan ses under Foreningen, Kontakt.

Næste bestyrelsesmøde

Tid: Fredag den 15. november 2019.
Sted: Fyn.

Referater fra bestyrelsesmøder

For at få adgang til at læse referaterne skal du være medlem af FDV og logge ind.