Monarch

MONARCH

af Søren Kofoed Nielsen

 

Blå interspecifik druesort. Solaris x Dornfelder, krydsningsnummer FR 487-88 r.

Store klaser med store druer. Kan som fadersorten Dornfelder bære et meget stort antal klaser, der af hensyn til vinkvaliteten ofte bør udtyndes. For at opnå den største effekt af udtyndingen, er det vigtigt at være omhyggelig med at vælge det rigtige tidspunkt. Udtyndes for tidligt er Monarch god til at kompensere ved at forøge druestørrelsen. Ved behov for udtynding kan det anbefales at fjerne alle klaser på hver anden lodrette ranke. En efterfølgende senere udtynding i de tilbageværende klaser kan være nødvendig. Seneste udtynding skal foretages senest 3 uger inden høst, hvis det skal have en gavnlig virkning på druekvaliteten.

 Vinene er behagelige, frugtige, kraftig farvede og ekstraktrige.