Foreningen arbejder på – foreløbig som et forsøg – at etablere en regionsstruktur. Uanset hvordan dette udvikler sig, findes der i forvejen lokalgrupper, der dækker store dele af landet, og som i flere tilfælde er velorganiserede og afholder 3-4 årlige arrangementer med både et fagligt og et socialt indhold. Enkelte af dem fungerer desuden som vinlaug, der dyrker og fremstiller vin i fællesskab.

Regionsstrukturen er ikke en afløser for lokalgrupperne, men et supplement, der skal sikre, at der findes regionale tilbud til foreningens medlemmer i hele landet og give foreningens bestyrelse en bedre kontakt til medlemmer i hele landet.

Foruden lokalgrupperne findes der erfa-grupper, der geografisk kan dække hele FDV’s medlemsområde. Der er således to sådanne grupper, der beskæftiger sig med mousserende vin, og der har tidligere være erfa-grupper for økologisk vinavl og erhvervsvinavl.

Kontaktoplysninger til lokalgrupper med videre kan ses i Vinpressen – og i denne PDF.