skip to Main Content

Begynderkursus for vinavlere

Dette kursus har til formål at give dig en god start som vinavler uden ødelæggende nederlag. Kurset er modulopbygget, men man bør starte med modul 1, og så arbejde sig igennem modulerne. Der er ingen idé i først at anlægge en vingård, og så først bagefter lære, hvad der skal tages hensyn til ved anlæggelsen. Som supplement til kurset bør du deltage i arbejdet i en vinmark sammen med andre i lokalgruppen, eventuelt kan I blot være to, der hjælper hinanden

Som nyt medlem kan man få op til 200 kr. i rabat ved deltagelse i et begynderkursus inden for de første to år af medlemskabet.

Kurset tilbydes forskellige steder i landet. Instruktørerne er erfarne vinavlere, der selv har fulgt FDV’s kurser.

Kurset er modulopbygget:

Modul 1. Planlægning af vingården. Dette modul bør gennemføres, inden du tilplanter din vingård.

Modul 2. Anlæg af vingården.

Modul 3. Pasning af vingården.

Modul 4. Vinificering af druerne.

Modul 5. Smag på vin.

Se mere i denne Uddannelsesplan.

Begynderkursus mousserende vin

Kurset omhandler både teoretisk og praktisk gennemgang af hele fremstillingsprocessen.

Dette kursus bør først tages, når du har lavet acceptabel vin gennem en årrække. For uden en god grundvin kan der ikke laves god mousserende vin

Vinterseminar

Foreningen afholder hvert år seminar om aktuelle emner. Det foregår normalt i marts.

Læs om årets vinterseminar i kalenderen.

Kurser, seminarer og workshops afholdt af erfa- og lokalgrupper

Erfa- og lokalgrupperne afholder en række kurser, seminarer og workshops. Kontakt erfa- og lokalgrupperne for yderligere oplysninger.