skip to Main Content

God stemning i historisk sal

Den ordinære generalforsamling 2019 i Foreningen Dansk Vin blev afholdt lørdag den 11. maj i den smukke gamle Høresal på Dalum Landbrugsskole overvåget af Kresten Kold og NFS Grundtvig fra deres portrætter på væggen bag talerstolen. Måske var det stedet, der manede til god ro og orden, i hvert fald gav den afgående formand Knud Zangenberg i sine afsluttende ord udtryk for, at det havde været den fredeligste generalforsamling i hans formandstid.

Bestyrelsens beretning, som har været bragt i Vinpressen nr. 2, 2019, blev godkendt. Ligeledes blev det reviderede regnskab for 2018.

Bestyrelsen fremlagde nogle forslag til forenkling og præcisering af dele af vedtægterne, herunder en specificering af, at foreningen også er for mjødproducenter. Disse ændringer blev i alt væsentligt vedtaget. De opdaterede vedtægter kommer her på vinavl.dk snarest.

Budgettet for 2020 blev godkendt med bemærkninger om, at forsamlingen fremadrettet ønskede en større gennemsigtighed gennem en opdeling af den store budgetpost til administation. Samtidig godkendtes det uændrede kontingent for 2020.

Til bestyrelsen valgtes Hans Neergaard Münter som FDV’s nye formand og Niels Sjøj valgtes som kasserer for den restende valgperiode. Til bestyrelsen skulle der vælges tre medlemmer for 2-årige perioder samt et medlem til at erstatte Hans Münter i det resterende år af hans valgperiode. Der var lige de ønskede fire kandidater, så den skriftlige afstemning tjente kun til at afgøre, hvem der måtte nøjes med en 1-årigt mandat. Valgt blev således Christian Vejlgaard, Karin Sloth, Jean Becker og Søren Kofoed Nielsen. Jørgen Broe og Anders Andersen genvalgtes som suppleanter. Niels Frees blev valgt som ny intern revisor og Mads Rosell Jørgensen genvalgtes som revisorsuppleant.

Det fulde officielle referat fra generalforsamlingen kan hentes her som PDF.

Foreningen Dansk Vin organiserer nu vinavlere og producenter af vin, frugtvin, mjød og destillater fra hobbyniveau til de kommercielle producenter i en fælles forening.