skip to Main Content

FDV skal nu køres i stilling til at varetage erhvervsinteresser

Brancheforeningen Danske Vingaarde har nedlagt sig selv på to generalforsamlinger den 18. februar 2018 for at fusionere med Foreningen Dansk Vin.

Tilpasningen i FDV til bedre at kunne varetage de kommercielle vinproducenters interesser begyndte allerede i foråret 2017 gennem vedtagelsen af et revideret sæt vedtægter. Op mod den kommende generalforsamling lørdag den 7. april arbejdes der på en ny udvalgsstruktur med etablering af nye arbejdsgrupper for blandt andet myndighedskontakt, salg og marketing samt public relations.

Der er gjort en målrettet indsats for at få nye aktive medlemmer på banen for at det ikke fremadrettet kun skal være bestyrelsen i FDV eller tidligere bestyrelsesmedlemmer fra Danske Vingaarde og Dansk Forum for Frugtvin der står med alle opgaverne. Der tilstræbes fremover en sammensætning af alle FDV’s arbejdsudvalg, hvor både drue- og frugtvinproducenter og både de professionelle og det brede medlemsgrundlag af hobbyvinavlere er repræsenteret.