Erfaringsudvekling og fællesskab omkring den passion som vi alle deler, er en vigtig del af grundlaget i Foreningen Dansk Vin. 

Der findes erfa- og lokalgrupper over hele landet. Nogle er geografisk tilknyttet, andre er bundet op på en bestemt interesse. Fælles for alle er, at de er drevet af entusiastiske folk med en stor grad af pionerånd og villighed til at dele erfaringerne. 

Som medlem FDV har du mulighed for at deltage i et fællesskab og erfaringsudveksling omkring din interesse inden for vin.

Hvis du er interesseret i at være med i en erfa/lokalgruppe, kan du kontakte en af nedenstående gruppeledere.

Har du selv lyst til at starte en erfa/lokalgruppe, kan du kontakte FDV og få information om muligheden for støtte til oprettelse af en  gruppe. FDV kan også hjælpe med kontaktoplysninger om medlemmer i dit lokalområde.

 

Mousserende vin
Bjarne Ingstrup
T +45 2370 1613
E bjarne.ingstrup@mail.tele.dk

ERFA mjødgruppe
Thomas Priiskorn
T 61 666 099
E kontakt@mjodgard.dk

Vestegnen
Eva Jensen
T +45 3834 1224
E evajen.sobanke@gmail.com

Nordsjælland
Jean Becker
T +45 4060 5755
E jbecker@techlinq.dk

Midtsjælland
Kim Møllebro Hansen
T +45 2327 9711
E pilogvin@gmail.com

Nordvestsjælland
Tom Christensen
T +45 2843 5891
E tom@dyrehojgaard.dk

Sydsjælland
Lars Holt
T +45 5573 6778
E larsholt@stofanet.dk
W heeringholt.itnih.dk/vinavl

Vinavlerne Sydhavsøerne
Henrik Ploug
T +45 5471 1704
T +45 6080 4328
E ploug10@gmail.com

Stor Odense
Svargo Petersen
T +45 2624 7784
E svargo.petersen@gmail.com

Svendborg/Nyborg og opland
Jørgen Hanghøi
T +45 4029 6598
E jorgenhanghoi@gmail.com
E vinerfagruppe@gmail.com

Sydvestjydske Vinavlere
Karl Johan Bendorff
T +45 4131 5262
E thrane-bendorff@mail.tele.dk

Lokalgruppe Syd-Sønderjylland
Jens Wichmann
T +45 2982 4748
E familienwichmann@gmail.com
W vinavlsyd.dk

Nordvestjyske Vinavlere
Ejgil Kølbæk
T +45 2068 2987
E ejgil@koelbaek.dk

Skive-Mors
Viggo Bjerregaard
T +45 4059 3120

E vb@massiv.dk

Østjyske Vinavlere
Asger Bertram
T +45 4028 3878
E asgerbertram@hotmail.com

Samsø
Kim Hedegaard
T +45 2199 8550
E kimhedegaard@ofir.dk

Djursland
Hans Neergaard Münter
T +45 2010 9089
E kasserer@vinavl.dk

VinavlerGruppen Midtjylland
Ole N. Østergaard
T +45 8684 6403
M +45 2174 6403
E ole-ostergaard@fiberpost.dk

Nordjydske Vinavlere
Ole H. Andersen
T +45 2137 7749
E vinavler@gmail.com
W nordjysk-vinavl.dk

Midtjyske Vinavlere
Ivan Bogner
T +45 9855 0255
E vinavl@c.dk