skip to Main Content

Generalforsamling i Danske Vingaarde

Lørdag den 25. marts 2017 afholdt Danske Vingaarde, brancheorganisationen for de danske erhvervsvinavlere, sin ordinære generalforsamling hos MoDaVi i Kolding.

Svend Aage Hansen fra Danske Vingaarde’s sekretariat beretter blandt andet:

Det væsentligste punkt på generalforsamlingen var at beslutte, om Danske Vingaarde kan gå ind for at fusionere til en samlet forening med Foreningen af Danske Vinavlere (FDV) og Dansk Forum for Frugtvine (DFF).

Efter en god beretning fra formanden Jan Thrysøe var der debat om indholdet i den. Bl.a. omtalte formanden forarbejdet i forhold til en sammenlægning af foreningerne, og det ret omfattende myndighedsarbejde Danske Vingaarde står for, for at kunne opretholde Danmarks status som vinland i EU. Problemet er, at en del erhvervsvinavlere har valgt ikke at være med i Danske Vingaarde og derfor ikke bidrager økonomisk til løsningen af denne opgave. Formanden berørte også det vigtige arbejde, der laves i forhold til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. Vi har simpelthen ikke råd til at få godkendt midlerne, efter at der er indført et gebyrsystem, hvorfor vi er nødt til at koble os på andre organisationer.

Efter godkendelse af regnskab og budget blev arbejdsgruppens forslag om sammenlægningen af foreningerne gennemgået, dels selve proceduren for, hvordan den nye forening kan etableres gennem en stiftende generalforsamling til efteråret, dels oplægget til en revideret kontingentstruktur med ens grundkontingent, og hvor erhvervsavlerne betaler et tillægskontingent, som er gradueret i forhold til hvor meget vin man laver. Ligeledes blev forslaget til en udvalgsstruktur gennemgået og kommenteret. Der var en del positiv debat om emnet, hvor det især i forhold til oplægget om de forskellige udvalg var en del snak om vigtigheden af at erhvervsvinavlere bliver tilgodeset i forhold til gennemførelsen af vinskuet.

Herefter blev forslaget sat til afstemning, idet bestyrelsen for DV ønskede en tilkendegivelse for, om generalforsamlingen kunne sige ja til en fusion af de tre foreninger og til oplægget til nye vedtægter m.v. for den nye forening. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Under valg til bestyrelsen kan det nævnes, at både formand og kasserer blev genvalgt og som nyt medlem af bestyrelsen blev Jean Becker valgt.