Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

FDV generalforsamling 2019

11. maj (lørdag) kl. 10:00 - 15:00

Generalforsamlingen afholdes i Høresalen på Dalum Landbrugsskole (ikke som tidligere annonceret i Årslev).

Se eventuelt plan over Dalum Landbrugsskole.

Der er registrering og kaffe fra kl. 9.30.

Der er frokost kl. 13, forplejning koster 55 kr, og kræver forudgående bestilling og betaling på FDV’s on-line booking – senest tirsdag den 7. maj.

Der er planlagt forevisning af Eva Mulvads film “Kirsebæreventyret – Den modige bonde og de sure bær” umidddelbart i forlængelse af generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden Knud K. Zangenberg, Borupvej 18, Snekkerup, 4140 Borup, eller med e-mail til kkz@vinavl.dk, så de er formanden i hænde senest lørdag den 27. april 2019 (14 dage før generalforsamlingen). Indkomne forslag kan ses som bilag her på www.vinavl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8 stk 4.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsordenen.

4. Udnævnelse af stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter siden seneste generalforsamling, ved formand Knud Zangenberg.

6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ved Hans Neergaard Münter, hent præsentation af regnskab 2018 her.

7. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændrede formuleringer i flere paragraffer i vedtægterne, se venligst bilagene med foreslåede nye vedtægter med tilføjelser markeret med grønt og de gældende vedtægter med foreslået slettet tekst markeret med rødt.

8. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingenternes størrelse. Bestyrelsen foreslår uændret 480 kr i grundkontingent. Tillægskontingent for erhvervsavlere foreslås gradueret efter produktionsstørrelse således: Under 25 hl: 500 kr, 25 til 50 hl: 1.000 kr og over 50 hl: 1.500 kr (alle beløbene tillægges moms).

9. Valg af

a) Formand, i ulige år. Knud Zangenberg ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen opstiller Hans Neergaard Münter som kandidat.

b) Kasserer, i lige år. Lillian Fruergaard Madsen var ikke på valg, men ønsker at fratræde i forbindelse med generalforsamlingen, hvorfor der skal vælges ny kasserer. Bestyrelsen opstiller Niels Sjøj som kandidat.

c) 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år (der er 3 medlemmer der er på valg i ulige år og 2 i lige år). På valg er: Christian Vejlgaard og Jean Becker, der ønsker at genopstille, samt Harald Krabbe, der ikke ønsker at genopstille.

d) 2 suppleanter, valgt for 1 år. På valg er: Jørgen Broe og Anders Andersen.

e) 1 revisor, valgt for 2 år. På valg er: Leif Møller Petersen.

f) 1 revisorsuppleant, valgt for 1 år. På valg er: Mads Rosell Jørgensen.

10. Eventuelt.

Bilag til generalforsamlingen

Generalforsamlingens dagsorden.

Bestyrelsens beretning for 2018-2019.

Regnskab for 2018.

Vedtægtsændringer 1: Foreslåede nye vedtægter med tilføjelser markeret med grønt.
Vedtægtsændringer 2: Gældende vedtægter med foreslået slettet tekst markeret med rødt.

Plan over Dalum Landbrugsskole.

Detaljer

Dato:
11. maj (lørdag)
Tidspunkt:
10:00 - 15:00

Arrangør

FDV
Telefon:
+45 2020 7270
E-mail:
sekretariatet@vinavl.dk

Sted

Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
Odense S, 5260 Danmark
+ Google Map