Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

FDV generalforsamling 2019

11. maj (lørdag) kl. 10:00 - 15:00

Generalforsamlingen afholdes i Høresalen på Dalum Landbrugsskole.

Se eventuelt plan over Dalum Landbrugsskole.

NB! Generalforsamlingen afholdes på Dalum Landbrugsskole og ikke som tidligere annonceret i Årslev!

Der er registrering og kaffe fra kl. 9.30.

Der er frokost kl. 13, forplejning koster 55 kr, og kræver forudgående bestilling og betaling på FDV’s on-line booking – senest tirsdag den 7. maj.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til formanden Knud K. Zangenberg, Borupvej 18, Snekkerup, 4140 Borup, eller med e-mail til kkz@vinavl.dk, så de er formanden i hænde senest lørdag den 27. april 2019 (14 dage før generalforsamlingen). Indkomne forslag kan ses som bilag her på www.vinavl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8 stk 4.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsordenen.

4. Udnævnelse af stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning for foreningens aktiviteter siden seneste generalforsamling, ved formand Knud Zangenberg.

6. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ved kasserer Lillian Fruergaard Madsen.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastsættelse af kontingenternes størrelse. Bestyrelsen foreslår uændret 480 kr i grundkontingent. Den foreslåede størrelse af tillægskontingent for erhvervsavlere gradueret efter produktionsstørrelse offentliggøres her på www.vinavl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

9. Valg af

a) Formand, i ulige år. Knud Zangenberg ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen opstiller Hans Neergaard Münter som kandidat. Såfremt Hans Münter vælges indtræder førstesuppleanten i hans almindelige bestyrelsesmandat for den resterende valgperiode.

b) Kasserer, i lige år. Lillian Fruergaard Madsen er ikke på valg.

c) 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år (der er 3 medlemmer der er på valg i ulige år og 2 i lige år). På valg er: Christian Vejlgaard, Jean Becker og Harald Krabbe, der alle ønsker at genopstille.

d) 2 suppleanter, valgt for 1 år: Jørgen Broe og Anders Andersen.

e) 1 revisor, valgt for 2 år. På valg er: Leif Møller Petersen.

f) 1 revisorsuppleant, valgt for 1 år. På valg er: Mads Rosell Jørgensen.

10. Eventuelt.

Detaljer

Dato:
11. maj (lørdag)
Tidspunkt:
10:00 - 15:00

Arrangør

FDV
Telefon:
+45 7023 0570
E-mail:
sekretariatet@vinavl.dk

Sted

Dalum Landbrugsskole
Landbrugsvej 65
Odense S, 5260 Danmark
+ Google Map